mszp.hu
2014. október 11. 11:03

Miért szavazzon Ön az MSZP által jelölt, illetve támogatott személyekre?

1. Mert van tapasztalatunk, tudjuk, hogyan lehet sikeres egy település.

Az MSZP-nek valóságos, működő önkormányzati, polgármesteri referenciái vannak. Bárki megnézheti, hogyan működik a XIII. kerületi önkormányzat, hogyan fejlődött Szeged, milyen eredményeket ért el a korábbi ciklusban a XI. kerület. Tóth József, Botka László, Molnár Gyula – hogy csak a legismertebb személyekről szóljunk – már bebizonyították, hogy milyen teljesítményre képesek az MSZP által támogatott önkormányzati vezetők, képviselők.

 

2. Mert az MSZP képviselő- és polgármester jelöltjei demokraták.

A demokrácia nem egy elvont fogalom: léte, vagy hiánya életünk minden napját befolyásolja. Például azáltal, hogy a település lakóival együtt, vagy nélkülük és helyettük döntenek-e alapvető fontosságú fejlesztési kérdésekről. Az általunk vezetett önkormányzatok a fejlesztési források felhasználásáról helyi szavazással kívánnak dönteni.

Mindemellett azt is fontosnak tartjuk, hogy a fejlesztések megvalósítása is a lakók elvárásainak, szempontjainak figyelembevételével történjen. Azaz, hogy

  • a városokban az utat, járdát, közterületi burkolatot ne akkor javítsák heteken keresztül, amikor az „ismerős” vállalkozó ráér, hanem akkor, amikor a lakók zöme szabadságon van, illetve tanítási szünet van.
  • a felújított út, burkolat egy-két év múlva ne nézzen ki úgy, mint a felújítást megelőzően, a kátyúzás „eredménye” ne két hónapig tartson, stb.

 

3. Mert számunkra az emberek mindennapi gondjainak megoldása a legfontosabb.

Kiemelt fontosságúnak tekintjük a gyermekintézmények működését, a bölcsődei, óvodai ellátás biztosítását, ami a szülők munkavállalási lehetőségei szempontjából is alapvető jelentőségű.

Hasonlóan fontos számunkra az idősgondozás. Ezért az önkormányzat lehetőségeinek felhasználásával – szociális gondozóhálózat, idősek otthona, idősek klubja – is hozzá kívánunk járulni az idős emberek életének könnyebbé, tartalmasabbá tételéhez. Mindenhol segítséget nyújtunk ahhoz, hogy az arra rászoruló, beteg, idős emberek, illetve mozgáskorlátozott személyek eljussanak az orvoshoz, megkapják a szükséges egészségügyi ellátást.

Ezen felül figyelünk arra is, hogy egy közösségnek nem csak megélhetési, hanem szellemi, kulturális igényei is vannak. Ezért számunkra az sem közömbös, hogy a nagyobb településeken milyen a kulturális kínálat.

 

4. Mert senkit sem lökünk el, senkinek sem engedjük el a kezét.

Az MSZP átfogó programot kezdeményez a szegénység mérséklése érdekében. Olyan programot, amelyben az önkormányzatok is szerepet vállalnak.

Biztosítani kívánjuk, hogy minden gyermek naponta legalább egyszer meleg ételhez jusson. Nem lehet sikeres az a település, ahol éhező gyerekek vannak!

A közmunka program által biztosított lehetőségeket is a településen élők érdekeinek, igényeinek figyelembevételével alakítjuk ki. Így a közmunka valóban a köz érdekét fogja szolgálni. Ezen felül helyi szociális foglalkoztató szervezetek, programok létrehozását is tervezzük.

 

5. Mert a település pénzét az ott lakó emberekre fordítjuk!

A közpénzeket átlátható, ellenőrizhető módon kívánjuk elkölteni, és az önkormányzati vagyont is ennek megfelelően fogjuk hasznosítani. Ennek érdekében az MSZP megfelelő törvényi szabályozást kezdeményez. A helyi emberek adójából nem fideszes úszómedencés luxusvillákat kell építeni, hanem utakat, bölcsődéket, játszótereket, valamint munkahelyeket kell létrehozni!

 

6. Mert ha Ön az MSZP által támogatott jelöltekre szavaz, nem hatalmaskodó kiskirályokat választ, hanem az embereket szolgáló szakértőket.

Elkötelezettek vagyunk a demokrácia iránt, azaz nem vagyunk hívei annak, hogy kollégiumi szobatársak, lakóparki közösségek hozzanak fontos döntéseket az érintettek megkérdezése nélkül, akár országos, akár helyi ügyekben.

Önkormányzati jelöltjeink nem a világmegváltás soron lévő feladataival, hanem az embereket érintő helyi gondokkal, problémákkal kívánnak foglalkozni.

Azt kívánjuk elérni, hogy a települések lakói otthon érezzék magukat városukban, kerületükben, falujukban.

Olyan önkormányzati politikát támogatunk, amelynek eredményeként a közintézmények az adott településen élő emberek érdekében működnek, ha pedig nem, vezetőik lecserélhetők. Ennek fontos fokmérője, hogy tud-e valamit tenni az önkormányzat a munkahely teremtés, a foglalkoztatási helyzet javítása, illetve a szegénység mérséklése érdekében.

Fontosnak tartjuk a hiteles tájékoztatást, ami az utóbbi időben nem csak országosan, de – a fideszes önkormányzatok, polgármesterek jóvoltából – helyileg is pártpropagandává silányult.

Mindezzel kapcsolatban nem csupán elméleteink vannak, hanem működő, sikeres tapasztalataink is. Legyen Ön is egy olyan sikeres település lakója, mint a XIII. kerületben, Szegeden, vagy a XI. kerületben élő emberek!