2011. március 10. 12:33

Migráció és biztonság: erősebb uniós szerepvállalást sürget Göncz Kinga

A migrációra és az azzal kapcsolatos feladatokra több európai forrásra lenne szükség.

Az Európai Unió e téren megnövekedett szerepével összhangban, emelni kell az emberi jogok érvényesülésének előmozdítására, a bevándorlásra és menekültügyre, a bel- és igazságügyi együttműködésre fordítandó uniós forrásokat a közösség 2013 utáni hosszú távú költségvetésében - mondta Göncz Kinga szocialista EP-képviselő, aki az állampolgári jogi bizottság alelnökeként és a szocialista frakció vezérszónokaként mondott véleményt az EU következő pénzügyi perspektívájának előkészítésén dolgozó eseti bizottság csütörtöki ülésén Strasbourgban.

A migráció és a biztonság kérdéseit napirendjére tűző bizottsági ülésen - amelyen részt vett Cecilia Malmström belügyi biztos - Göncz Kinga azt hangsúlyozta, hogy az Európai Uniónak pontosan meg kell határoznia, melyek azok a területek, amelyekre a jövőben forrásokat akar áldozni, amelyek a leginkább képviselik az európai hozzáadott értéket.

A képviselő az alapvető jogok biztosítását, a bevándorlást és a menekültügyet, a közös határőrizetet, a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni harcot, a korszerűsített schengeni és vízum információs rendszerek működtetését, az európai szomszédságpolitikát, rövid távon Bulgária és Románia schengeni övezethez való csatlakozásának elősegítését nevezte az EU számára kiemelt fontosságú területeknek. Göncz Kinga szerint a jelenlegi közösségi keretköltségvetés mindössze 1,2 százalékából gazdálkodó politikákra 2013 után többet kell költeni, ügyelve a kiszámíthatóság és a rugalmasság közötti egyensúlyra.

A képviselő indokoltnak ítélte az alapvető jogok előmozdításával foglalkozó uniós hivatalok, így az egyre szélesebb feladatkörű Alapjogi Ügynökség költségvetésének a kibővítését. Úgy vélte, hogy az Alapjogi Karta hatályba lépésével párhuzamosan megnövekedett intézményi szerepvállalásnak tükröződnie kell az uniós büdzsében.

Az észak-afrikai események is világossá teszik számunkra, hogy jobban föl kell készülnünk a váratlan események kezelésére, többek között a közös határőrizeti ügynökség, a FRONTEX megerősítésével, tevékenységének a kibővítésével, az újonnan fölálló európai menekültügyi hivatal megtámogatásával - mondta a képviselő. Göncz Kinga szerint több közös forrást kell áldozni a szakértők, rendőrök, bírók közös szabványok alapján történő képzésére, a nemzeti hatóságok közötti információcserére, az Europol és az Eurojust koordináló szerepének a megerősítésére.

Támogatnunk kell, hogy Bulgária és Románia mielőbb csatlakozhasson a schengeni rendszerhez! - mondta a képviselő, aki egyúttal fölhívta a figyelmet az Európai Unióval szomszédos kelet-európai és észak-afrikai országok célzott támogatásának szükségességére az európai szomszédságpolitika keretében, amely az európai biztonság- és bevándorlás politika, valamint menekültügy külső dimenziója.