mszp.hu | Belföld
2024. február 12. 14:47

Milyen hatással lesz a szexuálisan kizsákmányolt gyermekek joggyakorlására az elnöki kegyelem?

Milyen hatással lesz a szexuálisan kizsákmányolt gyermekek joggyakorlására az elnöki kegyelem?
Dr. Tóth Bertalan frakcióvezető Kozma Ákosnak, az alapvető emberi jogok biztosának címzett írásbeli kérdésében azt szeretné megtudni, Novák Katalin bicskei igazgatóhelyettest felmentő elnöki kegyelme milyen hatással lesz a szexuálisan kizsákmányolt gyermekek életére, joggyakorlásukra. A témával fontos továbbra is foglalkozni, hiszen a probléma nem szűnt meg Novák Katalin lemondásával, az MSZP éppen ezért parlamenti vizsgálóbizottság felállítását, alkotmánymódosítást és a gyermekvédelmi rendszer teljes felülvizsgálatát is kezdeményezte.

Novák Katalin köztársasági elnöki kegyelemben részesítette K. Endrét, a bicskei gyermekotthon korábbi igazgatóhelyettesét, aki pedofil főnöke kiskorúakon elkövetett szexuális zaklatási ügyeit próbálta eltussolni. A döntés mind morális, mind jogi szempontokat figyelembe véve érthetetlen, ezért írásbeli kérdésével próbál tisztább képet kapni az ügyről az MSZP országgyűlési képviselője.

Dr. Tóth Bertalan írásbeli kérdésében kifejti, az Alaptörvény II. cikke mindenki, így a gyermekek számára is biztosítja az élethez és az emberi méltósághoz való jogot. Az Alaptörvény XV. cikke pedig külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, míg a XVI. cikk speciális gyermekvédelmi kiegészítést tartalmaz. Az Alaptörvény kilencedik módosítása pedig – a kormány érvelése szerint – kifejezetten a gyermekvédelem megerősítését szolgálja.

Az MSZP frakcióvezetője a gyermekvédelem nemzetközi fontosságára is felhívja a figyelmet, ugyanis az Emberi Jogok Európai Egyezménye és az Európai Unió Alapjogi Chartája is védelembe részesíti a gyermekeket, illetve jogaikat. A gyermekeknek joguk van a jólétükhöz szükséges védelemhez és gondoskodáshoz, véleményüket pedig szabadon kifejthetik, azt az őket érintő ügyekben azt életkoruknak és érettségüknek megfelelően figyelembe kell venni. A hatóságok és a magánintézmények gyermekekkel kapcsolatos tevékenységében pedig a gyermek mindenek fölött álló érdekének kell az elsődleges szempontnak lennie. 

Az alkotmánybírósági gyakorlat is figyelmet érdemel a gyermekvédelemmel kapcsolatban, ugyanis az Alkotmánybíróság határozata szerint az államnak a gyermekek jogvédelmével kapcsolatban intézményvédelmi kötelezettsége van. Így az állam szerepe a gyermekek védelmében és a róluk való gondoskodásban az, hogy meghatározza a gyermekek alapvető jogai érvényesítésének garanciáit, létrehozza és működtesse a gyermekek védelmét biztosító intézményrendszer. 

Mindezekből következik, hogy a gyermekvédelem kiemelt szempont, ennek ellenére döntött Novák Katalin úgy áprilisban, hogy köztársasági elnöki kegyelemben részesíti a bicskei gyermekotthon igazgatóhelyettesét, aki pedofil főnökét próbálta fedezni, úgy, hogy az otthonban élő, rábízott és az igazgató által szexuálisan bántalmazott gyerekeket vesztegetni, kényszeríteni próbálta. Külön kiemelendő, hogy az elnöki kegyelem értelmében az igazgatóhelyettes büntetlen előéletű marad és visszamehet dolgozni a gyermekek közé.

Novák Katalin és Varga Judit lemondásával a probléma nem szűnt meg. Az MSZP ezért az Alaptörvény módosítását is kezdeményezte a köztársasági elnök közvetlen megválasztása érdekében, valamint a gyermekvédelmi rendszer egészének a felülvizsgálatát indítványozta a párt. Mindezen felül parlamenti vizsgálóbizottság felállítását is kezdeményezte az MSZP a történtek kivizsgálására. A bizottság a konkrét eseten túl általában a kegyelmezési gyakorlatot is, sőt, Orbán Viktor felelősségét is vizsgálná.

Minderre tekintettel dr. Tóth Bertalan a következőket kérdezte az alapvető jogok biztosától, Kozma Ákostól:

  • Ön szerint milyen hatást gyakorol a szexuálisan kizsákmányolt gyermekek joggyakorlására a köztársasági elnök döntése? 
  • Ön szerint nem hat dermesztőleg a szexuálisan kizsákmányolt gyermekek joggyakorlására, az őket érő kizsákmányolás miatti rendőrséghez fordulásukra a köztársasági elnök döntése? 
  • Ön szerint morálisan és jogilag elfogadható-e a kegyelmi határozat meghozatala, illetve annak ellenjegyzése? 
  • Ön ellenjegyezné-e ezt a kegyelmi határozatot? 
  • Ön elfogadná-e, hogy a gyermekei olyan iskolába járjanak, amelynek igazgatóhelyetteséről tudja, hogy nemcsak, hogy nem jelenti fel a pedofíliát, hanem kifejezetten akadályozza annak felderítését? 

Kapcsolódó párttagok