ma.hu | Belföld, Gazdaság | internetadó internet interjú
2014. november 01. 18:53

Mint a víz, a meleg - úgy kell az internet

Digitális Magyarország megteremtésére és nem internetadó-bevezetésre van szükség Magyarországon. Interjúnk Baja Ferenccel.

Digitális Magyarország megteremtésére és nem az internetadó bevezetésre van szükség Magyarországon. Baja Ferenc az MSZP Internet- és Infokommunikációs Tagozatának elnöke szerint a szakmának és a "Digitális Állampolgároknak" össze kell fogni valamennyi párttal ennek a célnak a megvalósítása érdekében. Minden törvényes eszköz támogatható, ami megakadályozta ennek az oktalan és fölösleges új adónak a bevezetését. A javaslat Orbán Viktor miniszterelnök általi visszavonását a civil demokrácia győzelmének tartja. Álláspontja szerint számtalan példán keresztül mutathatók be az internetalapú gazdaság, a digitálisan működő közszolgáltatások költségcsökkentő, hatékonyságnövelő, környezetet kímélő hatásai. A párt rendelkezik Hírközlési és Informatikai programmal. Elképzeléseiket egy konzultációs sorozat keretében a szakmával és természetesen minden kapcsolódó szakmai szervezettel egyeztetették.

Ma.hu: Mit gondol az internetadóról?

Baja Ferenc: Az ország jelenlegi gazdaságpolitikai helyzetében nem internetadóra, hanem a gyors változást, a fejlődés dinamikus felgyorsítását lehetővé tévő kitörésre van szükség. Feladatunk, hogy egy növekedő, modernizációs pályára állítsuk Magyarországot. A 21. század első évtizedeiben az infokommunikáció vált a gazdaság egyik fő mozgatórugójává. A társadalmi ökonómia minden területén - közvetítőként, hálózatszervezőként - jelen van a számítógép, egyre érdemibben befolyásolja a termelést, a szolgáltatásokat. Azok a vállalkozások, melyek nem használják ki az internet nyújtotta lehetőségeket, előnyöket, elvesztik versenyképességüket, előbb-utóbb ellehetetlenülnek. A kormány által benyújtott új adónem ezért sem támogatható semmilyen formában.

Ma.hu: Mit gondol, mi történt, a szakma miért hallgatott az utolsó pillanatig?

Baja Ferenc: Amikor minden törvényjavaslat benyújtása esetén a házszabály - de egyáltalán a politikai etika - az előterjesztőket kötelezi az egyeztetésre, hatástanulmány készítésére, felháborító, ami történt! A témában minden kormányzati ígéret ellenére mai napig sem kezdődtek meg a szakmai egyeztetések - ezt meg is írták az érintettetek pár napja Varga Mihály gazdasági miniszternek. Teljes az iparági egység - Chris Mattheisen (Telekom vezérigazgatója) e-mail címéről elment levelet aláírta a Telenor, a Vodafone, a UPC, a Digi, az Invitel vezérigazgatója, illetve ügyvezetője, továbbá az IVSZ, a HÉT, az Infórum, az ISZT, a SzEK.org, illetve a kisebb kábelszolgáltatókat tömörítő két szövetség elnökei is.

A mi kormányzásunk idején a Magyar Országgyűlésben állandó és eseti bizottság is működött. A felelős államtitkár, kormánybiztos is, minden benyújtott hírközlést és informatikát érintő törvényjavaslat esetén egyeztetést kezdeményezett. Ezen a szakterületen hajdani kormánybiztosként mindig törekedtem arra, hogy a többi parlamenti párttal is folyamatos legyen a párbeszéd. Kormányzásunk idején többnyire minden párti, valamennyi civilszervezet által aláírt kezdeményezés történt.

Ma.hu: Miket tart a legfontosabbnak a szakterületen?

Baja Ferenc: Először is mindenki számára lehetővé kell tenni az ország egész területén a gyors, nagy sávszélességű, interaktív internetelérést és a lehető legszélesebb kört képessé kell tenni ennek az erőforrásnak a használatára. Magyarországon a digitális írástudás kérdését a hagyományos, „analóg” írástudással egyenlő súlyú célként kell kezelnie az államnak.

Másodszor a Digitális Magyarország létrejötte nem egy valamikor, valamilyen mutatók mellett elérhető állapot, hanem egy pálya, folyamatos intenzív megújulás, amely lehetővé teszi, hogy a polgárok, az intézmények, a vállalkozások lépést tartsanak az eszközök, szoftverek fejlődésével és a rajtuk keresztül elérhető dinamikusan növekvő felhalmozott tudással, az együttműködés szintjének növelésével, és képesek legyenek kihasználni az időben és térben korlátozatlan internetelérés adta lehetőségeket. A Digitális Magyarország program megvalósítása ugyanolyan jelentőségű, országos modernizációs igény, mint a korábbi nagy infrastrukturális fejlesztések, a vezetékes ivóvíz, az elektromos áram eljuttatása, illetve a ma is zajló csatornázás. Ez az új infrastruktúra a tudás infrastruktúrája, a társadalom tényleges hálózatos működésében rejlő lehetőségek kiaknázására nyújt lehetőséget.

Harmadszor az oktatásban a digitális írástudásnak kimeneti követelményként kell megjelenjen a negyedik, nyolcadik, tizenkettedik osztályok végén.

Negyedszer sürgősen végig kell gondolni a digitális otthon, digitális (intelligens) közlekedés, a digitális kultúra és egészségügy, és a digitális közösségek területén a tennivalókat. a „Digitális Állampolgár” több odafigyelést érdeme, mint amit jelenleg a Kormány tanúsít.

Ma.hu: Végezetül: van még valami esélye annak, hogy az internetadó ne kerüljön más formában sem bevezetésre? Lesz Nemzeti konzultáció a szaktémában?

Baja Ferenc: Bízom a szakmában, és amit lehet, azt mi is el fogunk követni. Mindenkinek az az érdeke - beleértve a kormányt is -, hogy az internetadó semmilyen formában se  kerüljön bevezetésre. Amennyiben tényleg lesz komoly konzultáció, ezen a  szakterületen az MSZP a javaslatait el fogja készíteni.