mszp.hu | oktatás
2014. november 13. 10:37

Modern és gyarapodó közoktatást akarunk!

A 2015-ös központi költségvetés tervezetéből a közoktatás vonatkozásában igen kedvezőtlen számok olvashatóak ki. A Fidesz-KDNP-kormányzat ugyanis jelentős mértékben szűkíteni kívánja a gimnazisták arányát a jövő tanévtől, viszont a szakképzésben résztvevők számát bővítené.

Az MSZP oktatáspolitikai elve szerint a jó szakképzési rendszer kialakítása Magyarország érdeke, valós társadalmi és gazdasági igény, de ezt az átalakítást nem úgy kell elérni, hogy a gimnáziumi oktatás kárvallottja legyen a folyamatnak, s ezáltal minél kevesebb tanulónak legyen lehetősége bekerülni később a felsőoktatásba. A szakszervezetekkel is maximálisan egyetértünk abban, hogy egy szakmát tanuló fiatalnak is legyen lehetősége érettségizni minél nagyobb számban. Ez mindenképpen a munkaerő-piaci versenyképességüket és érvényesülési esélyeiket szolgálja. Meg kell találni az állami szerepvállalás és a piacgazdaság versenyelvű működésének összhangját az oktatásban is. Az MSZP ezen dolgozik minden erejével!

Tapasztalataim alapján a mi megyénkben nagyon sok fiatal eleve halmozottan hátrányos helyzetű családból származik, ahonnan nehéz felemelkedni egy modern, igazságos és méltányos oktatási rendszer megléte nélkül. Az MSZP ezt kínálja a fiatalok számára és mindent megtesz ennek érdekében. Nem engedhetjük, hogy fiataljaink perifériára szoruljanak, s kényszerből menjenek el a térségből és Magyarországról! Mi nem közmunka-alapú társadalomban, hanem versenyképes, tudásalapú társadalomban szeretnénk élni, alkotni és dolgozni. Erre vágyik a mostani Y generáció is, csak sajnos tisztelt kormánytöbbség eltekint a realitásoktól. Egy avitt kormányzati filozófia bontakozik ki az oktatás valamennyi területén immáron 4,5 éve. A „köznevelés”, mint a kormányzati politika szándéka sem teljes. A pedagógiai folyamat ugyanis egyidejűleg oktatási, nevelési és képzési célokat is kell, hogy tartalmazzon. Nem droidokra és szolgalelkű alattvalókra, hanem gondolkodni és cselekedni képes, önmagukért, családjukért és embertársaikért felelősséget vállaló modern állampolgárokra van szüksége a jövő Magyarországának. Mi ilyen világot kívánunk teremteni!

Az MSZP úgy ítéli meg, hogy a modernizáció egyik jelentős gátja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, amely egy hibás, erőltetett módon központosított oktatáspolitika nem megfelelő struktúrája. Tény, hogy sok tisztességes és jó szakember, kormánytisztviselő is dolgozik a KLIK és a tankerületek körül, de önmagával a rendszerrel vannak óriási gondok, melyet a kormányzat átgondolatlanul és előkészítetlenül vezetett be az előző ciklusban. A FIDESZ-KDNP milliárdokat fordított a KLIK kiépítésére, melyeket álláspontom szerint inkább az oktatási ágazat szereplőire, a minőség javítására és a gyerekekre kellett volna maximálisan fordítani. Nekem sok pedagógus ismerősöm van, akik közül egyre többen panaszkodnak a rendszer hibáira, s arról számolnak be, hogy a vezérelvű működés és az ésszerűtlen beszabályozás sokakban félelmet, frusztrációt is okoz számos egyéb szakmai probléma mellett. Nem beszélve a megnövekedett terhekről, melyeket az egyébként felemás módon végrehajtott pedagógus béremelés sem orvosol arányosan, mivel több vonatkozásban is bérfeszültséget generált az ágazatban.

Az MSZP a pedagógusok és a gyermekek oldalán áll, szemben a nagy állami „vízfejjel”: mi azért küzdünk, hogy a jövőben az igazgató újra az adott intézmény tényleges vezetője legyen, ne csak a bábállam szereplője és kiszolgálója. Mi azt szeretnénk, ha a mindenkori tantestület tagjai szakmaiságuk és oktató, nevelő, képző tevékenységük révén fontos és megbecsült, teljes értékű tényezőként éreznék magukat az oktatás világában. Azért dolgozunk, hogy fiataljaink itthon tanulhassanak, itthon helyezkedjenek el.

Modern és gyarapodó közoktatásért küzdünk: gyerekeinkért, pedagógusainkért, a jövő Magyarországáért!

Körei László,
az MSZP megyei elnökségi tagja,
önkormányzati képviselő