mszp.hu | Belföld
2023. szeptember 01. 07:37

MSZP: válságban a hazai közoktatás

MSZP: válságban a hazai közoktatás
A magyar közoktatási rendszer válságban van. Hibás döntések sorozata – amelyről a kormány tehet – és a világjárvány okozta gondok – amelyekről nem a kormány tehet – együttesen olyan súlyos helyzetet hoztak létre, amely jelentős színvonalesést eredményezett, olyat, amely a gyermekek, diákok számára alig behozható hátrányt, kárt okoz.
A közoktatás ma már szinte kizárólag tanáraink, pedagógusaink állhatatos munkája miatt tudja elvégezni napi feladatait, de valós jövőképet, az érvényesülés lehetőségét nem nyújtja a diákok számára.
 
Az egy évtizeddel ezelőtt bevezetett változások, a túlzott központosítás nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, előnyei, eredményei nem látszanak, hátrányai világosak. Ezért jogos, helyes és igazságos a tanárok, a szülők és diákok kiállása, tiltakozássorozata, amely jobb körülményeket, méltányos pedagógus béremelést és színvonalas oktatást kívánt és kíván.
 
Az MSZP egyetért és szolidáris az oktatás színvonalának javítása érdekében szervezett tiltakozásokkal és a tiltakozó szakszervezetek, szakmai és civil szervezetek, pedagógusok, szülők és diákok véleményével.
 
Ezzel együtt határozottan azt képviseljük, hogy a pedagógusbér-rendezés szükséges, ám nem elégséges a magyar közoktatás minőségének javításához. A béremelést a szakszervezetek által követelt mértékben azonban nem más forrásból, hanem egyértelműen a magyar állam központi költségvetéséből kell állni. Ez az állam kötelessége és a kormány feladata!
 
A kormány által bevezetett alapvető változások nem csökkentették, hanem növelték a különbségeket. Ezért az MSZP azt javasolja és azt akarja, hogy azok az önkormányzatok, fővárosi kerületek, városok, amelyek képviselő-testületi többségi döntéssel azt kívánják, hogy ismét közoktatási intézményeket tarthassanak fenn, kapják vissza iskoláikat és velük a kormányzat kössön intézményfenntartási és finanszírozási szerződést.
 
A magyar közoktatás színvonalesésének megállítása és újból emelkedési pályára állítása szakmai-politikai megbeszéléssorozatot igényel, amelynek eredményét a mindenkori kormányzat kell, hogy alkalmazza. Ez jelenthet kiutat a mostani válságos helyzetből. Az MSZP teljes programmal rendelkezik ennek végrehajtására, amihez együttműködést kér és ajánl minden, a magyar közoktatás ügyéért elkötelezett szakszervezetnek, szakmai, civil és diákszervezetnek. Szabad ország, szabad oktatás!
 
Dr. Hiller István országgyűlési képviselő, az MSZP választmányi elnöke, volt oktatási és kulturális miniszter,
 
Kunhalmi Ágnes országgyűlési képviselő, az MSZP társelnöke