2012. június 22. 12:06

Nagykátán nemzetellenes gyalázat történt! - nyílt levél Orbán Viktorhoz

Orbán Viktor június 18-án felavatta a nagykátai gyógyfürdő új épületszárnyát. Ez a beruházás súlyos adósságterhet ró a városra, miközben a 3500 forintos belépődíjat kevés helyi lakos képes megfizetni. Ezért az MSZP Nagykátai Szervezete tiltakozó demonstrációt szervezett az ünnepség idejére.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Nagykátán ennek a hétnek az elején, az Ön ottani látogatásakor, rendkívüli aggodalomra okot adó esemény történt, ami miatt nyílt levélben vagyunk kénytelenek Önhöz fordulni.

Ön június 18-án felavatta a nagykátai gyógyfürdő új épületszárnyát. Ez a beruházás súlyos adósságterhet ró a városra, miközben a 3500 forintos belépődíjat kevés helyi lakos képes megfizetni. Ezért az MSZP Nagykátai Szervezete tiltakozó demonstrációt szervezett az ün-nepség idejére. Megmozdulásunk kifejezetten visszafogott és békés volt. Ennek ellenére az Ön érkezésekor fekete színű gépkocsikból tíz erős fizikumú férfi ugrott ki, és megpróbálták megfélemlíteni, távozásra bírni a tüntetőket, akik között idős emberek és kisgyermekes édesanyák is voltak. A rendőröknek köszönhető, hogy nem történt erőszakos cselekmény.

Sajnos, a történteket különös megvilágításba helyezi, hogy egy telefonbeszélgetés fültanúi bizonyítják: a kigyúrt férfiak Kocsi János fideszes polgármester felkérésére jelentek meg, s a provokátorok roma származásúak voltak. Mindez arra utal, hogy a társadalmat átható törés-vonalakat a Fidesz némely politikusa a nemzetalkotó kisebbségekre is kiterjeszti.

Ami az utóbbit illeti, Csikós Sándor, a nagykátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke mély felháborodással szerzett tudomást a történtekről. Az egyik önkormányzati képviselőnek írt levelében ”szörnyű esetnek” minősíti, hogy a polgármester romákat kért fel a békésen til-takozó polgárok megfélemlítésére. Nem szeretné ugyanis, ha Nagykáta lakossága ezt a társa-ságot azonosítaná a cigánysággal, akik – mint leszögezi – ”tiszteletben tarják az ilyen fajta véleménynyilvánítást.”

Miniszterelnök Úr! Meggyőződésünk szerint Nagykátán nemzetellenes gyalázat történt! Az ottani események döbbenettel tölthetnek el minden becsületes magyar embert, függetlenül attól, hogy melyik nemzetalkotó társadalmi csoporthoz tartozik!

Kérjük miniszterelnök urat, adjon határozott választ arra a kérdésre: egyetért-e Ön azzal, hogy hazánkban nincs helyük a nagykátai polgármester intézkedéséhez hasonló eseményeknek, amelyek megosztják a roma társadalmat, illetve bármely kisebbséget? Amennyiben Ön nem ért egyet az ilyen tevékenységgel, akkor egyértelműen és haladéktalanul határolódjon el a Kocsi János polgármester által tanúsított gyűlölettel teli tevékenységtől!

Hisszük, hogy az ügy kapcsán az országnak és a magyarságnak Ön azzal teheti a legnagyobb szolgálatot, ha a széles nyilvánosság előtt elítéli a Nagykátán történt nemzetellenes gyalázatot.


Tóbiás József,
az MSZP Pest megyei elnöke

Krállné Malecz Julianna,
az MSZP Pest Megyei Nőtagozatának elnöke

Fekete Zoltán,
az MSZP Népi Platformjának elnöke

Laczik Zoltán,
az MSZP Plusz Tagozatának alelnöke

Oldal István,
az MSZP Nagykátai Szervezetének elnöke

Bóth János,
a Pest Megyei BÖK elnöke