2011. december 14. 16:57

Napirenden a közüzemi szolgáltatók telefonos ügyfélszolgálatának működése

A Fogyasztóvédelmi bizottság mellett működő, szocialista vezetésű Fogyasztói panaszok kezelésének intézményrendszerét áttekintő albizottság mai ülésén megtárgyalta a közüzemi szolgáltatók telefonos ügyfélszolgálatával kapcsolatos tapasztalatokat.

Az ülésen megjelentek a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Magyar Energia Hivatal, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság képviselői, a közüzemi szolgáltatók, illetve a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek. A szolgáltatók konstruktívan vettek részt a tartalmas vitában, amelyen a képviselők teljes létszámban jelentek meg. Több kérdésben egyetértés született.

Az albizottság javasolja, hogy a témát a bizottság jövőre vegye ismét napirendre. Javasolja továbbá, hogy fogalmazzon meg ajánlást a hatóságok felé: alakítsák ki álláspontjukat a telefonos ügyfélszolgálatot érintő alábbi kérdésekben a törvényben használt ésszerű várakozási idő konkrét meghatározására; a telefonos ügyfélszolgálatok menürendszerének ésszerűsítésére (különös tekintettel az ügyfélkódokra), illetve a panaszkezelési határidőkre vonatkoztatva. Javaslatot tett az albizottság arra is, hogy a közüzemi szolgáltatók a civilekkel együtt dolgozzanak ki egy egységes magatartási kódexet.

Az elhangzott javaslatok túlnyomó többsége a fogyasztóvédelmi törvény része kellene legyen. Ezért a lassan két éve készülő jogszabálytervezet részleteit jó lenne végre látni. Reméljük, hogy a kormány 2012. évi jogalkotási programjában már nemcsak papíron vesszük napirendre, hanem ténylegesen is megismerjük az elképzeléseket.

Tóth Csaba,
a Fogyasztóvédelmi bizottság tagja,
országgyűlési képviselő