Külföld | Európa Unió EU-költségvetés
2012. október 23. 16:02

Nem csökkenthetők a szegénység leküzdését célzó uniós források

Az Európai Unió következő hétéves költségvetésének tükröznie kell a közösség megnövekedett feladatkörét és ambícióit: szorosabb együttműködést, gazdasági, pénzügyi és politikai uniót nem lehet kevesebb forrásból finanszírozni. A 2014-től kezdődő hétéves büdzsének a növekedést, a foglalkoztatást, a versenyképesség növelését, a fejletlenebb régiók felzárkózását kell szolgálnia. Ehhez új, valódi saját forrásokra van szükség - szögezte le Göncz Kinga szocialista EP-képviselő a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló parlamenti jelentés keddi vitájához benyújtott írásbeli felszólalásában.

Az európai költségvetés csökkentése óhatatlanul visszavetné a növekedést és a versenyképességet, azokat a közösen megerősített célokat, amelyek megvalósítása nélkül képtelenek lennénk kilábalni a gazdasági és pénzügyi válságból. Jó néhány tagállamban már ma is csupán a közösségi támogatások jelentik a gazdaság bővülésének alapját. A kiadások lefaragása tovább növelné a szakadékot a fejlett és a fejletlenebb régiók, a lakosság tehetős és szegénységben élő rétegei között, aláásva a közösség egyik legfontosabb alapelvét, a szolidaritást. Ezért fontos, hogy az állásfoglalásunkban világossá tettük: az Európai Parlament ellenzi a költségvetés jelenlegi szinten történő befagyasztását, illetve csökkentését - áll a képviselő írásos hozzászólásában.

Lényegbevágó az a szocialista frakció által előterjesztett parlamenti követelés, hogy a 2014-ben kezdődő következő uniós büdzséből - a 2020-ig tartó stratégiánkban megfogalmazott célokkal összhangban - a kohéziós támogatások egynegyedét fordítsuk a foglalkoztatást, a társadalmi befogadást szolgáló, a szegénységet csökkentő projektekre. Ugyancsak lényegesnek tartom, hogy az emberi jogok érvényesülésének előmozdítására, az európai polgársággal járó jogok kiteljesítésére szolgáló programokat bőkezűbben támogassuk a 2014-2020 közötti uniós költségvetésből.

Határozottan vissza kell utasítanunk azokat a törekvéseket, amelyek az eurózóna majdani költségvetését a Huszonhetek kárára, ellenében hoznák létre - hangsúlyozta írásos hozzászólásában Göncz Kinga.