mszp.hu | Belföld
2016. április 19. 15:28

Nem engedjük, hogy a kormány visszaállítsa a vasárnapi zárva tartást

Nem engedjük, hogy a kormány visszaállítsa a vasárnapi zárva tartást
Lukács Zoltán az MSZP alelnöke, országgyűlési képviselő és Madarasi István a MSZP Deb-recen városi önkormányzati képviselője 2016. április 19-én "Lopásgátló népszavazásról, avagy a népnek joga van elkergetni az alkalmatlan kormányt" címmel sajtótájékoztatót tartott Debrecenben a Fórum előtt. A szocialista párt alelnöke elmondta, az MSZP nem hagyja, hogy a Fidesz bosszúból 50 szá-zalékra csökkentse a 100 százalékos vasárnapi bérpótlékot és azt sem engedi, hogy a kormány bármikor visszaállítsa a vasárnapi zárva tartást!

Ezért az MSZP olyan határozati javaslatot nyújtott be a Parlamentnek, amely szerint az Or-szággyűlés garanciát vállal arra, hogy három évig érdemben nem módosítja a boltok vasárnapi nyitva tartását. Lukács Zoltán elmondta, a Munka Törvénykönyvét pedig úgy javasolja az MSZP módosítani, hogy az minden vasárnap dolgozó ember számára garantálja a 100 száza-lékos bérpótlékot!

Elmondta, hogy mivel a szocialisták javaslata szerint a bérpótlék csak 50 százalékig lenne járulékköteles, ezzel mindenki jól járna: jól járnának a dolgozók, akik vasárnap dupla fizetést kapnának, és jól járnának a munkaadók, akik könnyebben ki tudnák fizetni a vasárnapi bér-pótlékot.

Lukács Zoltán beszélt az MSZP további dolgozóbarát javaslatáról is. A szocialista párt kez-deményezte, hogy egyetlen munkavállalót se lehessen havonta két vasárnapnál többet dolgoz-tatni – kivéve, ha a dolgozó és a munkáltató erről írásban megállapodik. A munkaidő nem lehet több napi 8 illetve heti 40 óránál, ettől eltérni csak nagyon indokolt esetben lehet, akkor is úgy, hogy a napi 12 órát nem lépheti túl a munkaidő. A munkaidőkeretet pedig a jelenlegi egy év helyett csak fél évre előre lehetne meghatározni.

Ha a Fidesznek valóban fontosak a munkavállalók, akkor megszavazza az MSZP dolgozóbarát törvényjavaslatát. Erre azonban szerinte sajnos kevés az esély, mivel a Fidesz már a szombati 50 százalékos készenléti bérpótlékot is el akarja törölni.

Madarasi István elmondta, hogy Debrecenben a közterület használatáról szóló helyi önkor-mányzati rendelet több pontja törvényellenes, nehezíti, hogy az állampolgárok élhessenek alkotmányos jogaikkal, a pártok, civil szervezetek számára pedig önkényesen akadályokat gördít arra, hogy közterületen találkozzanak az emberekkel és megismerjék a véleményüket.

A népszavazásról szóló törvény egyértelműen szabályozza és tételesen fel is sorolja, hogy hol nem gyűjthetők aláírások. Amit a törvény nem tilt, ott gyűjthető támogató aláírás, s a Kúria egy korábbi, 2014-es döntésével is összhangban azt egy helyi önkormányzati rendelet nem kötheti közterület foglalási engedélyhez, illetve a közterület használatáért nem kérhet haszná-lati díjat.

Ezért Madarasi István 2016. április 18-án hivatalosan is kezdeményezte a város polgármeste-rénél, hogy a közgyűlés következő, áprilisi ülésén módosítsa jogszabálysértő rendeletét, ne korlátozza tovább a pártokat, szervezeteket, állampolgárokat abban, hogy élhessenek jogaik-kal. Elmondta, hogy a módosítás nem csak a Magyar Szocialista Párt érdeke, hanem minden, a népszavazás intézményének lehetőségével élni akaró, politikai hovatartozástól független állampolgáré is. Ezért kérte Papp Lászlót, hogy polgármesteri előterjesztés keretében terjessze a közgyűlés elé a Kúria döntésének megfelelő rendeletmódosítást.

D e b r e c e n, 2016. április 19.

Huszka Imre
az MSZP megyei elnöke