2011. augusztus 29. 18:26

Nem mindenki - és nem mindenkor! - veszi észre….

Nem mindenki - és nem mindenkor! - veszi észre, fedezi fel, hogy történelemben él. Tíz évvel, százzal, ötszázzal fiatalabbaktól kérdezzük (gondolatban) olykor döbbenten, némán, egy régi, tragikus jelentés, hír fölött: "Hát Ti hol voltatok akkor? Gyáván megfutamodtatok? Vagy észre se vettétek, mire megy a játék? De hát, az istenért, nem lehettetek oly balgák, lusta-eszűek, az élet addigi évtizedeitől már annyira fáradtak, néhány elvesztett csatától, árulótól, hazug ellenféltől annyira megundorodottak, némely saját tévedésetekre rádöbbenve oly szomorúak, hogy odacsaptátok volna azt is, amit most aztán igazán magasra kellene emelnetek.

Nem, nemcsak a szocialisták világ - és Magyarország-képét festem fel itt, ha azt mondom - tüntetések, fokosok, jelvények, tüzek, harci mezbe öltözött fiatalok és tömeggyilkosok láttán, amatőrök hamisító történelmi tablóinak láttán - hogy igenis, emelkedőben és erősbödőben van a le nem becsülendő újfasizmus nálunk is. Aminek jeleire minden magára adó baloldali párt a világon megrázza magát, feltámad újra legjobb erejében, mert világos, hogy most aztán övé a legnagyobb felelősség.

A fasisztoid mozgalmaknak csak akkor és ott vannak esélyeik, ahol a baloldal beijed, meghúzza magát, elbújik. Mi nem húzzuk meg  és nem csapjuk be magunkat - sem azzal, hogy lealkudjuk a tünetek súlyosságát, és el-kezdjük vigasztalni magunkat és azokat, akik elsősorban és főként tőlünk várják a bajra az írt, az ellenszert, a patikaszert, hogy "na, nem is olyan  súlyos és veszélyes a helyzet". És távolról sem csak norvég rettenetre gondolok. Talán mert a kétszer is elvesztett világháború, mondhatnám: világháborúnk, a kétszer elvesztett milliói a fiatal férfiaknak, a világgá futott-menekült magyarok százezreinek hiánya bizony megérlelheti újra a sebzett történelmi tudat artikulátlan üvöltését újra, és hiába magyaráznánk hűvös akadémiai termekben, hogy kényszerek, igazságtalan, sértő döntések és gyűlöletek gyújtogattak itt is, és csakis a józan szorgalom, európai nemzetek érett
nagykorúsága fogalmazhatja meg a mindünket megmentő  Európát és Világot.

A Magyar Szocialista Párt nem a pánik pártja. Ha azonban az elkövetkező néhány esztendőben nem győz velünk és a higgadt humanizmus többi erejével együtt a hosszútávú magyar  és nemcsak magyar béke-érdek, akkor nincs esélye a nyugodt, tiszta, higgadt építésnek, a szegények és az egész világ béke-érdekének.


Bodor Pál (Diurnus)