Belföld, Külföld | nácizmus emlékmű kommunizmus
2014. január 21. 15:50

Nem moshatóak össze a kommunizmus és a nácizmus által elkövetett bűnök!

"Több európai országban, így a Balti államokban és Magyarországon is egyre terjed, hogy a jobboldali pártok a múlt bűneiből kizárólag a kommunizmus által elkövetett vétkeket hangsúlyozzák, míg a második világháborúban a náci német megszállók és a velük kollaborálók tetteit elhallgatják. Egyaránt el kell ítélnünk a náci és a kommunista rendszerek bűntetteit, azonban a kommunista bűnök elítélése nem lehet ürügy a náci kollaboránsok tisztára mosásának. Sosem felejthetjük el a náci Németország, valamint a megszállókkal együttműködők megbocsáthatatlan bűneit. A Holocausthoz hasonló iparszerű, totális népirtás soha nem volt a történelemben, amelynek során hatmillió zsidó embertársunk esett áldozatul. Nem lehet ezért a nácizmus és a kommunizmus közé egyenlőségjelet tenni, ahogyan arra a jobboldali pártok folyamatosan kísérletet tesznek, legutóbb a német megszállás 70-ik évfordulójára tervezett Szabadság téri emlékművel. A magyar történelemben 1945. április 4-e Magyarország felszabadítása, amely a közel félévszázados szovjet megszállás kezdete is egyben. Nem felejthetjük el azonban, hogy a vörös hadsereg bevonulása 100 ezer magyar zsidó honfitársunk életét mentette meg, míg a náci megszállásnak és a magyar kollaboránsok tetteinek félmillió magyar zsidó honfitársunk esett áldozatul. Egy a magyar államot csupán áldozatként bemutató emlékmű rendkívül veszélyes, a magyar állam felelősségének mérséklésére, a magyar náci kollaboránsok relativizálására törekszik." - mondta Tabajdi Csaba, az MSZP EP delegációjának vezetője a "betiltott kiállítás" címmel rendezett konferencián, amelyen azok a történelemhamisítási kísérletek kerültek bemutatásra, amelyekkel napjainkban a balti államokban a második világháború alatt elkövetett náci Németország és a kollaboránsok bűneit kívánják kisebbíteni. Az eseményen számos EP-képviselő mellett részt vett Tatyana Zsdanok, zöldpárti EP-képviselő és Miguel Angel Martinez, az Európai Parlament spanyol alelnöke is.

A szocialista EP-képviselő hozzátette: "A múlttal való szembenézést nem lehet a jobboldal történelemhamisítására alapozni, csak objektív tényeken alapuló, hiteles múltértelmezéssel dolgozhatóak fel a XX. század szörnyűségei. Minden korosztályban tudatosítani kell azt, hogy a II. világháború idején a többségi magyar társadalom mely rétegeinek, szereplőinek milyen konkrét felelőssége volt a megszálló német nácikkal történő együttműködésben, zsidó honfitársaink százezreinek meggyilkolásában. A megbékélést, a mai nemzedékek felelősségérzetének kialakulását csak a magyar bűnrészesség reális megállapítása segítheti. Elfogadhatatlan, hogy félmillió zsidó honfitársunk meggyilkolását, a magyar hatóságok együttműködését a náci rezsimmel egyszerűen idegenrendészeti eljárásnak nevezzék. Sajnálatos módon az egyoldalú, torz történelemszemlélet a törvényalkotásban is megjelent. Magyarországon 2010 óta a nemzetiszocialista, valamint a kommunista rendszer által elkövetett bűnök tagadása ugyanabba a büntetőjogi kategóriába esik."