2012. május 08. 17:00

Nem tudja a balkéz, mit csinál a jobb

A Fidesz még tovább csorbítja az önkormányzatok jogait, önállóságát.

A Parlament év elején elfogadta a szabálysértési eljárásról szóló új 2012. évi II. törvényt, amelynek értelmében 2012. április 15. napjától a jövőben szabálysértési tényállást csak törvényben lehet meghatározni.

-    Az új szabálysértési törvény kimondja, hogy az önkormányzatok május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. (254. §. 2. bekezdés)
-    A hatályon kívül nem helyezett szabálysértési rendelkezések esetleges alkalmazása törvénybe ütköző cselekedet.


Ráadásul az új szabálysértési törvény nem sorolja fel a szabálysértési hatóságok között az önkormányzatokat (jegyzőket). Tehát a korábbi önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértéseket nem lehet szankcionálni április 15-e után.
A jegyző, az önkormányzat április 15-e után megszűnt szabálysértési hatóságnak lenni.

Most „büntetlenül” lehet szabályt sérteni a városban.

Az ex lex állapot Veszprémben érinti például a közterület használatot, az üzemképtelen járművek elhelyezését, a kéményseprő ipari szolgáltatást, a levegő tisztaságának védelmét, a szilárd hulladék elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatást, az állattartás szabályait, a köztemetők üzemeltetését, a zaj és rezgésvédelmet, a korlátozott forgalmi övezet behajtási rendjét és a városnév használatát is.

Az önkormányzat kizárólag azon cselekedetet vagy mulasztást rendelheti el büntetni április 15-e óta, amelyet az új önkormányzati törvény alapján megalkotott, vagy az alapján módosított rendeletében újonnan meghatározott.
Ezek a tényállások a kirívóan közösségellenes magatartást tanúsítókra irányulhatnak.

Bízom benne, hogy a vonatkozó időszakban az önkormányzat nem szabott ki szabálysértési bírságot – ugyanis csak az a cselekmény minősülhet „rendeletsértésnek” amelyet rendelet már az elkövetése előtt annak nyilvánít.

Arra nem kérhetem a veszprémieket, hogy ezen ügyekben legyenek jogkövetők, ezért, arra kérem őket, hogy ne éljenek vissza a FIDESZ által teremtett helyzettel.
Bízom benne, hogy az önkormányzat május 31-ig megszünteti az ex-lex állapotot.
___________________________________________________________________________

208. Hatályon kívül helyező rendelkezések
254. § (2) Az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket.