Pécsi Stop
2011. november 11. 09:00

Nem tudni, mit csinált havi félmillióért

A teljesítési igazolásokból nem derül ki, milyen munkát végzett a pécsi önkormányzat politikai tanácsadója, azt ugyanis havi bruttó 625 ezer forintért gyakorlatilag előregyártott formanyomtatvánnyal igazolta le a fideszes polgármester.

A pécsi önkormányzat és a K&K Produkció Bt. között 2009 júliusa óta van érvényben megállapodás. 2009 végéig nettó 450, azóta nettó 500 ezer, azaz bruttó 625 ezer forint értékben szolgáltat havonta, a megállapodást minden év végén újra megkötötték a következő esztendőre. A cég cserébe politikai tanácsadást, rendszeres politikai helyzetelemzések elkészítését, rövid és hosszú távú polgármesteri politikai stratégia kialakítását és politikai beszédek eseti írását vállalta. A szerződés értelmében a bt. Kapitány Gergely beltag közreműködését biztosítja a feladat ellátásához. Mint ismert: Kapitány Gergely Páva Zsolt kampányfőnöke volt a legutóbbi választásokon.

A Pécsi STOP birtokába került teljesítési igazolások kissé egysíkúak. Mindössze annyi derül ki az írásokból, hogy az igazolásokat szignózó Páva Zsolt szerint teljesültek a megállapodásban rögzített feltételek, így a díjazás kifizetése eszközölhető. Különösebb energiát nem fektettek a dokumentumok előállításába, mindössze a hónapok neve van benne átírva. Az igazolások le-, majd újragyártójának dicséretére legyen mondva, legalább ezek váltakozva szerepelnek kis, illetve nagy betűkkel.

Vannak pedig pozitív példák is. Cserép Attila az önkormányzat részére végzett közbiztonsági tanácsadásról szóló számlái mellé hónapról hónapra részletekbe menő beszámolót mellékelt, míg arról, hogy Kapitány Gergely mit is tett az évek során összesen bruttó 18 millió forintot meghaladó összegért, vajmi kevés fogalma lehet Pécs adófizető polgárainak. Nála még a sokat szidott volt szocialista alpolgármesterek is jobban teljesítettek: jutalmuk mellé tűzött beszámolóikat közel harminc oldalon sorolta nemrég az egyik pécsi hírportál.

Nem egyedi a Kapitány féle tanácsadói szerződés. Mint keddi cikkünkben megírtuk pénzügyi, politikai és környezetvédelmi tanácsok, döntés-előkészítés, helyzetelemzés, minőségbiztosítás és véleményezés jutott milliókért, baráti cégeknek.
 Az egyik teljesítési igazolás

A K&K Produkció Bt. teljesítési igazolása:

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE
.. 3 Ugyiratszám: 02-2/55- .... /2011.
Tárgy: Szakmai teljesítés igazolása
Szeptember
Pénzügyi Főosztály
Decsi János részére
HELYBEN

Tisztelt Főosztályvezető Úr!

A K&K Produkciós Bt. megbízása alapján Kapitány Gergely a 04-4/1259-2/2010. számú, 2010. december 8. napján kelt megállapodásban vállalt feladatai értelmében ellátja a politikai tanácsadói tevékenységet. A szolgáltatás szakmai felügyeletét és a szakmai teljesítés igazolás kiadását a megállapodás 5. pontja alapján Dr. Páva Zsolt polgármester végzi. A véleményezés szerint a K&K Produkció Bt. részére a 2011. szeptember hónapra járó díjazás kifizetése eszközölhető a megállapodás 5.) pontja alapján, mivel a megállapodásban rögzítetteknek megfelelően teljesültek a feltételek.

Pécs, 2011. szeptember 30.
Tisztelettel: Dr. Páva Zsolt h. Nagy Csaba