2012. március 09. 14:58

Nemzeti érdekek, európai értékek

”Úgy legyünk magyarok, hogy európaiak vagyunk, úgy legyünk európaiak, hogy magyarok vagyunk” – hangzott el az MSZP ”Nemzeti érdekek és értékek – európai érdekek és értékek” című pénteki konferenciáján. A tudományos élet színe-java mellett a határon túli fiatal értelmiséget is felvonultató tanácskozáson beszédet mondott Balogh András, Tabajdi Csaba és Szabó Vilmos.


Balogh András elmondta: régi, rossz és káros az a beidegződés, amely a magyar társadalmi és politikai életben az európai értékeket folyamatosan szembeállítja a nemzeti érdekekkel. Az utóbbi időben ez a szembeállítás nemcsak erősödött, hanem kifejezett kormányzati lépésekben öltött testet. Amellett, hogy meghatározó pártok egy ideje kifejezetten unióellenes politikát folytatnak, korábban gondot jelentett a baloldal nemzetpolitikája is. Az MSZP a múltban időnként azt a nem is oly hamis benyomást kelthette, hogy egy sor nemzeti kérdésben érzéketlenné vált.

Az új MSZP ugyanakkor az elmúlt időszakban bizonyította, hogy egyidejűleg és fenntartás nélkül vállalja a nemzeti elkötelezettséget és az európai értékrendet, illetve, hogy a kettő közti harmóniára törekszik. A következő időszak egyik legfontosabb baloldali kihívásának eleget téve a magyar szocialistáknak is részt kell venniük abban az összeurópai vitában, amely az EU fenntartható fejlődéséről folyik.

Tabajdi Csaba kifejtette: az elmúlt másfél évben sajnos nyílt politikai csatározások tárgyává vált Magyarország Európai Unióhoz fűződő viszonya. Az MSZP terméketlennek és károsnak ítéli a kormány unióellenes hangulatkeltését. Nehéz megérteni, hogy a kormányfő tegnapi, az uniós vezetőket és intézményeket sértő minősítései hogyan egyeztethetők össze a kormány állítólagos megegyezési szándékával. Hogy akarunk egyezségre jutni úgy, hogy a miniszterelnök minősíthetetlen stílusban gyalázza azokat, akiktől a segítséget várja?

Az új MSZP számára az európai elkötelezettségnek nincs alternatívája. Ezért az európaiságot a demokratikus patriotizmustól elválasztani nem lehet. Nemzeti sajátosságainkat – hasonlóan az unió más népeihez – feladni nem akarjuk, de hosszú távú fejlődésünk kerete és záloga Európában van.

Szabó Vilmos úgy vélekedett: a kormány a nemzetpolitikában is rendszerváltást hirdetett és vitt véghez. A közjogi nemzetegyesítés meghirdetésével egyidejűleg azonban mind a külhoni kapcsolatok, mind az autonómiatörekvések támogatása háttérbe szorult. A kormány úgy avatkozik be a határon túli magyar nemzeti közösségek életébe, hogy kizárólag a hozzá hű képviseleti szervek erkölcsi és anyagi támogatását biztosítja. Ez a hatalmi szempontoknak alárendelt nemzetpolitika nem csupán a szomszédos országokkal való kapcsolatainkat rontja, hanem a magyarság külhoni megmaradásának, biztonságos boldogulásának esélyét is csökkenti.