mszp.hu | Külföld | kisebbségvédelem Európai Unió
2014. február 26. 21:04

Nemzeti kisebbségvédelmi keretrendszer nélkül az Unió nem lehet hiteles!

"Az európai kisebbségvédelemben mérföldkő, hogy az alapvető jogok helyzetéről szóló európai parlamenti jelentés közös uniós normák kidolgozására szólít fel a kisebbségvédelem terén. Külön üdvözlöm, hogy az Európai Parlament elfogadta javaslatomat, miszerint a 2012-ben elfogadott Roma Stratégia mintájára az Európai Bizottság kezdeményezze a nemzeti kisebbségek, regionális nyelvi csoportok valamint az autonóm régiók uniós védelmi rendszerét. Az uniós kisebbségvédelmi keretrendszerrel felállna a kisebbségi jogok uniós szintű ellenőrző mechanizmusa, amely éves rendszerességgel számon kérné a tagállamokon a nemzeti kisebbségek jogainak érvényesülését. A nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek egyenlő jogainak szavatolása nem kiváltság, nem pozitív diszkrimináció, hanem minden uniós állampolgárt megillető alapjog. Fontos, hogy a tagállamok minél hamarabb ratifikálják az Európa Tanács Nemzeti kisebbségek jogainak védelméről szóló keretegyezményét és a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartáját. Az Európai Uniónak késlekedés nélkül csatlakoznia kell az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez." - mondta az alapvető jogok helyzetéről szóló plenáris vita kapcsán Tabajdi Csaba, az MSZP európai parlamenti delegációjának vezetője.

A szocialista politikus hozzátette: "A jelentéssel összhangban újból üdvözlöm, hogy négy uniós tagállam külügyminiszterének, Viviane Reding és José Manuel Barroso kezdeményezésére, valamint az Európai Parlament túlnyomó többségének igényére, az Európai Bizottság márciusban javaslatot tesz a tagállamokban az igazságszolgáltatás, a jogállamiság, a demokrácia és alapvető jogok ellenőrzésére. A jelentésben újból megfogalmazott koppenhágai mechanizmus, valamint a magas szintű szakértőkből álló koppenhágai bizottság garancia lehet arra, hogy a tagállamok az uniós csatlakozást követően is tiszteletben tartsák az Unió alapvető értékeit. Az általam többször sürgetett uniós demokrácia-ellenőrző mechanizmus többek között biztosítja, hogy az egyes tagállamokban ne korlátozhassák a nemzeti kisebbségek uniós alapjogait, vagy a szabad munkavállalás jogát pusztán belpolitikai megfontolásokból. Ahhoz, hogy az EU megőrizze hitelességét az állampolgárok, valamint az unión kívüli országok szemében, a közösségnek hatékonyan kell fellépnie a tagállamokban tapasztalható emberi jogi jogsértésekkel, a demokratikus értékek csorbításával szemben."