Népszavazási kezdeményezés az emlékműről

Tegnap helyi népszavazás kitűzésére irányuló választópolgári kezdeményezéssel éltem a belvárosi Szabadság térre tervezett német megszállási emlékmű ügyében.

A következő kérdést nyújtottam be az V. kerületi Választási Bizottsághoz:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a Belváros-Lipótváros Önkormányzat képviselőtestülete hozzon olyan határozatot, melyben visszavonja a tulajdonosi hozzájárulását a Magyarország német megszállásának emléket állító Budapest, V. kerület Szabadság térre történő elhelyezéséhez?”

Az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát is tartalmazó beadványt az V. kerületi önkormányzatnál átvették.

Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy a választási időszak végéig a jelenleg hatályos törvény sem helyi, sem országos népszavazás kiírását nem teszi lehetővé. Ezzel együtt beadványomban arra kértem a helyi Választási bizottságot, hogy a kérdés hitelesítéséről döntsön.

Egyúttal felszólítom a német megszállási emlékmű felállítását kezdeményező Magyarország kormányát, hogy a helyi népszavazás megtartásáig, a belvárosi lakosság véleményének megismeréséig az emlékmű építését függessze fel!

Steiner Pál,
V. kerületi lakos,
a belváros korábbi polgármestere