2012. május 31. 12:17

Nesze semmi, fogd meg jól! - A köztársasági elnök esete a médiatörvénnyel

Áder János eljárási hibára hivatkozva visszaküldte a parlamentnek a médiatörvény május 24-én elfogadott módosítását.

A szereposztás álszent, az eredmény kiábrándító: nesze semmi, fogd meg jól! A köztársasági elnök sietve közölte, hogy a törvény szövege szerinte teljesen alkotmányos, csupán egyetlen eljárási hiba miatt kell kozmetikázni a tárgyalási meneten. Vagyis: maradhatnak azok a passzusok, amelyek a bírósági ítéletek ellenére kiskaput nyitnak a Médiatanácsnak a Klubrádió elleni hadjárat folytatására, és módot adhatnak akár teljes elhallgattatására is. Rogán Antal gyorsan meg is erősítette: a szavazógép változatlan szöveggel fogadja majd el újra a törvényt.

A szereposztás világos. Az új köztársasági elnök megkülönböztetve magát Schmitt Páltól, eljátszhatja a jogbiztonság őrének szerepét, ugyanakkor a törvény és ezzel a Klubrádióra adott kilövési engedély marad. A politikai akarat nem szenved csorbát.

Ha a köztársasági elnök valódi jogbiztonságot akar, akkor a törvényt érdemi vizsgálatra az Alkotmánybírósághoz kellett volna küldenie. Ezt követelték volna meg egyrészt a súlyos tartalmi problémák, másrészt az apró eljárási hibának nem nevezhető, a parlamentarizmus alkotmányos normáit semmibe vevő sorozatos házszabálysértések. Nem véletlen, hogy ezt kérte a köztársasági elnökhöz intézett nyílt levelében az MSZP elnöke is.

A köztársasági elnök azonban e helyett nem tett mást, mint a parlamentnek adott rövid illemtanóra után szentesítette a törvény tartalmát. A Klubrádiót pár napra visszaküldték a siralomházba, mert az elnök szerint a kivégző osztag nem egészen szabályos alakzatban állt fel. Az ítélet azonban marad. A törvény továbbra is meggátolhatja, hogy az elsőfokú bírósági döntésnek megfelelően a Klubrádió megkaphassa a neki még az ORTT által odaítélt közösségi frekvenciát. Az új szabályok szerint ugyanis ilyen frekvenciát a továbbiakban csak a Médiatanács által indított eljárásban lehet kapni. De maradhat az a paragrafus is, amelynek alapján a Klubrádió a jogerős bírósági ítélet ellenére sem használhatná a kereskedelmi frekvenciát. Elég volna ugyanis, ha valakit nyertesnek hirdetnek az egyik frekvencia pályázaton, akár kötnek vele végül szerződést, akár nem, nem kaphat másik frekvenciát. Mintha a cserbenhagyott menyasszony akkor sem köthetne soha az életben új házasságot, ha a vőlegény a házassági ígéret ellenére végül nem járul az oltár elé. A Klubrádió nyert már közösségi frekvenciát, bár az új törvény szerint ezt nem fogja megkapni. De ez elég ahhoz, hogy a Médiatanácsnak, ha úgy akarja, ürügyet adjon a másik frekvencia megvonására is.

Ez az, amit a köztársasági elnök jogbiztonságnak hív? Az MSZP elvárja, hogy az Országgyűlés érdemi, tartalmi vitában állítsa helyre a jogbiztonságot, és használja ki a lehetőséget az elfogadhatatlan törvény módosítására.

Lendvai Ildikó,
országgyűlési képviselő

Mandur László,
országgyűlési képviselő