2012. március 08. 09:11

Nőnapi köszöntő

A Magyar Szocialista Párt nevében a nemzetközi nőnap alkalmából ezúton köszöntöm a magyar lányokat és asszonyokat!

A mindennapjainkban kulcsszerepet betöltő nők nem csupán gyermekeink, családjaink boldogulását biztosítják. Nap mint nap, szinte észrevétlenül tartják össze kisebb-nagyobb közösségeinket, szilárdítják azon eszméket és értékeket, amelyek egy modern, befogadó társadalom alapját adják.

A nők szerepe megkérdőjelezhetetlen egy olyan társadalomban, amely alapértéknek tekinti a másik tiszteletét, az egymás iránti türelmet, a gyengék és rászorultak felkarolását, nem utolsósorban a női egyenjogúságot.

Tudjuk, még sok tennivalónk van abban, hogy a nők épp ugyanolyan elbánásban részesüljenek, mint a férfiak, hogy a munkájukat a férfiakéhoz hasonlóan értékeljék és fizessék meg, hogy ne érje őket bántás és erőszak semmilyen körülmények között.

A társadalmi jólét fokmérője a női egyenjogúság szintje - minden fejlett demokráciában. Ezért nekünk, magyar demokratáknak is mindent el kell követnünk, hogy a magyar nők helyt tudjanak állni a munkában éppúgy, mint a családban, hogy munka és gyereknevelés minden nő életében összeegyeztethető legyen.

A Magyar Szocialista Párt nevében a nemzetközi nőnap alkalmából köszöntöm a magyar lányokat és asszonyokat!

Mesterházy Attila,
az MSZP elnöke