mszp.hu
2017. február 24. 17:27

Növekvő terhek mellett is tartós marad az adósság

Növekvő terhek mellett is tartós marad az adósság
A 2017-es költségvetés vitájában az „egyensúly” és „stabil” szavakkal jellemezte a büdzsét a városvezetés. Ezzel szemben úgy látjuk, hogy a költségvetésben csak a több mint 2 milliárd forint nagyságrendű hiány stabil. Ennek kiküszöbölésére hitelfelvételt és nehezen teljesíthető bevételeket terveztek az idén. Ingatlan értékesítésből, növekvő helyi adóbevételekből és a kötelező béremelésekre fedezetet nyújtó állami támogatásból 5-600 millió forint bevételre számít a város.

A költségvetés kiadási oldalát a működési költségek, illetve az önként és kötelezően vállalt feladatok határozzák meg, azaz a kényszer írta. A fejlesztéseket, a beruházásokat pedig a TOP-os pályázatokon keresztül Brüsszel finanszírozza. Fontos, hogy a fejlesztések megvalósulása során a helyi vállalkozások is szerephez jussanak.

Nagy pénzügyi fegyelemre lesz szükség a költségvetés betartásában, hiszen feszes, kevés mozgástérrel készült a büdzsé. Az elkövetkező időszak fenntartható költségvetései érdekében szükségesnek tartjuk a kiadások áttekintést és az olyan beruházások megvalósítását, amelyek bevételt termelnek. Az Önkormányzat önként vállalt feladataiból nem szabad visszalépni (többet közt sport, közművelődés és kultúra támogatás) hiszen ezek is hozzájárulnak ahhoz, hogy Békéscsaba valódi megyeszékhely.

Az új projektelemekben és az eddigi sikeres programok finanszírozásában visszalépést látunk. Új elemként bekerült ugyan a felsőoktatás támogatása, de a Vállalkozásfejlesztési Célelőirányzatra és a nagyfoglalkoztatók munkahelyteremtő helytámogatására is kevesebb forrás jut a korábban reméltnél. Az általunk javasolt karrierkövetési rendszer, a Vállalkozói Információs Rendszer és a Befektetési Kézikönyv eseteiben további előrelépések várhatók 2017-ben, amelyek még tovább fogják növelni városunk versenyképességét.

Egy év után ismét tiszteletét tette a Közgyűlésen Vantara Gyula. Ha már személyes találkoztunk, nem csak a költségvetéssel, hanem az belföldi InterCity vonatunkkal, az Öveges-programmal és a Kistérséggel kapcsolatban is kérdeztük. Országgyűlési Képviselő Úr válaszai egy alternatív valóságot idéztek. Az InterCity rendben van, az Öveges-programban nincs felelőssége akárcsak a Kistérségi ügyben (pedig az ő polgármesteri időszakában kezdődtek ezek az ügyek). A főiskola kérdésében azonban egyet értettünk. Békéscsabának szüksége van egy színvonalas, a helyi gazdaságot kiszolgáló felsőoktatási intézményre. Egy kicsit hamarabb is ébredhetett volna…      

Miklós Attila - önkormányzati képviselő

Fülöp Csaba - önkormányzati képviselő

 

Kapcsolódó párttagok