2011. február 10. 11:20

Nyakó István nyílt levele Lukács Tamáshoz

Sajnálattal vettem tudomásul, hogy elnök úr 2011. február 7-én tett javaslatomra eddig semmilyen módon nem reagált. Az ügy fontosságára való tekintettel ezért kénytelen vagyok ismét arra kérni önt, hogy a Jobbik gyűlöletkeltő politikájával szemben, mint illetékes bizottság, ülésünk keretében alakítsuk ki többségi álláspontunkat.

Az eredményes bizottsági ülés érdekében tisztelettel ajánlom, az alábbi nyilatkozattervezet megvitatását, esetleges módosítását, és elfogadását:

"NYILATKOZAT

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Emberi jogi, kisebbségi civil- és vallásügyi bizottsága elutasítja és elítéli a Jobbik rasszista, antiszemita, gyűlöletkeltő politikáját.

Tesszük ezt azért, mert tudjuk, hogy ez a politika, ez a gondolatkör saját létjogosultsága érdekében soha nem a társadalmi feszültségek megoldásában, hanem ezek végletekig történő kiélezésében, végső soron a konfliktus helyzetek előállításában érdekelt.

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Emberi jogi, kisebbségi civil- és vallásügyi bizottsága, a társadalmi feszültségek megoldását nem a gyűlöletkeltésben, hanem a demokratikus diskurzuson, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatán alapuló programok megvalósításában látja.

Ezért kérjük a magyar kormányt, amely ellátja az Európai Unió soros elnökségi feladatait, hogy az általa helyesen szorgalmazott Európai Roma Stratégia megvalósulásával párhuzamosan, kezdje el a Társadalmi Felzárkóztatás Programjának társadalmi vitáját és végrehajtását.

Támogatjuk továbbá Orbán Viktor miniszterelnök úr önként vállalt misszióját, amely keretében a hazai és nemzetközi zsidó szervezetekkel folytat tárgyalást Magyarország jó hírének megőrzése érdekében.

Ezért miniszterelnök úrral együtt visszautasítjuk azt a hazug történelemértelmezést, amely szerint a magyarországi holocaustot végrehajtó, a náci megszállókat kiszolgáló nyilas hatalom hazánk vagy Európa védelmét szolgálta volna.

Budapest 2011. február ...

Magyar Köztársaság Országgyűlésének
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága?

Tisztelet Elnök Úr!

Kérem elnök urat, hogy bizottságunkat az ügy fontosságára való tekintettel haladéktalanul hívja össze, vagy a soron következő rendes ülésünkön, a Házszabály 75.§. (1). bekezdése alapján, az Ön által előterjesztett napirendi pontokat ezzel kiegészíteni szíveskedjen.

Tisztelettel:

Nyakó István,
az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság tagja,
országgyűlési képviselő