mszp.hu | Belföld | Honvédelem
2018. október 13. 16:43

Nyergelj, fordulj!

Nyergelj, fordulj!
A Magyar Honvédség Orbán-kormány alatti hányatott sorsa új állomásához közeledik. Szekeres Imre, volt honvédelmi miniszter írásában az Összhaderőnemi Parancsnokság és a Honvéd Vezérkar összevonásának tervére reagál.

Tegnapi hír, hogy összevonják az Összhaderőnemi Parancsnokságot és a Honvéd Vezérkart. Indoka a sajtóhír szerint: „a döntés előkészítésben az ÖHP mellett a vezérkarnak is részt kellett vennie, mielőtt a végső aláírás rákerülhetett egyes dokumentumokra a minisztériumban.” Ezért? Az ÖHP a szárazföldi, a légierő-parancsnokság összevonásával, illetve a megszűnt logisztikai és támogató, a híradó- és informatikai parancsnokság, a műveletirányító központ és az egészségügyi parancsnokság egyes feladatainak átvételével jött létre 2007-ben. Két indoka volt: a korábbi 1990-ig létező 130 ezer fős sorozott haderő vezetési struktúráját felesleges volt fenntartani a 2007-re 25 ezer fővel működő hivatásos hadseregben.

Másrészt a korszerű hadviselés megköveteli az együttműködést, a közös feladat végrehajtást a különböző haderő-és fegyvernemek között és ez akkor lehetséges, ha egységes az irányítás. Az elképzelések kidolgozásában vezető katonai szakértők működtek közre, közöttük Benkő Tibor tábornok is, a mai fideszes honvédelmi miniszter. 

Az is egyértelmű volt akkor, hogy demokratikus körülmények között a Vezérkar feladata a biztonsági stratégia kidolgozása és érvényesítése, a különböző állami szervek honvédelmi feladatainak összehangolása. Kiemelt szerepe lett az állami vezetés és a Magyar Honvédség közötti alkotmányos kapcsolat biztosítása. A vezérkari főnök szerepe ezzel megnőtt: olyan fontos állami vezetővé is vált, amely meghaladta korábbi szerepét. Bár parancsot nem közvetlenül, hanem az összhaderőnemi parancsnokon keresztül adott az alakulatoknak, katonai vezetői tekintélye megkérdőjelezhetetlen volt.

A hír szerint visszatérnek tehát a régi és bonyolult irányítási rendszerhez, már ez is baj. Még nagyobb baj, idézem: „A legfontosabb stratégiai döntések a Honvédelmi Minisztériumban születnek, a Magyar Honvédség pedig végrehajtó szervként funkcionál.” Hát nem! A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási feladatokat ellátó állami szerv és nem katonai parancsnokság, még akkor sem, ha a mai miniszter korábban tábornok volt. Ahogy igaz az a mondás, hogy a háborút nem szabad katonákra bízni, úgy igaz az is, hogy civilek ne parancsoljanak a katonáknak. Nem ez a dolguk! A magyar alkotmányos berendezés, már évszázadok óta vallja, hogy a Magyar Honvédség önálló és nem „végrehajtó szerv”, és hogy a kormány, a honvédelmi miniszter nem lát el parancsnoki feladatokat. Így volt 1848-ban és utána is. Azon egyszerű oknál fogva, hogy a Magyar Honvédséget ne használhassa fel senki politikai célokra, mert feladata a haza védelme. Ezért rendelkezett a mindenkori alkotmány (a mai „sziklaszilárd” alaptörvény is) arról, hogy milyen jogai vannak a köztársasági elnöknek, a miniszterelnöknek, az Országgyűlésnek.

El a kezekkel tehát a Magyar Honvédségtől!

Foglalkozzanak inkább azzal, hogy a 7 évig elvont pénzügyi támogatást, amit most 7 év alatt visszapótolnak mire érdemes költeni. Megjegyzem, nem nehéz kiszámolni, hogy ez azt jelenti, hogy 2024-ben tér csak vissza ugyanarra a szintre a honvédelem feltétel rendszere, mint ahol 2010-ben volt.

Foglalkozzanak inkább azzal, hogyan lehetne feltölteni a hivatásos és szerződéses állományt, hogy ne ilyen kevesen lássák el a szolgálatot. Azzal is persze, hogy önkéntes és ne önkényes tartalékosok legyenek.

Foglalkozzanak azzal, hogyan oldják meg a tarthatatlanná váló helyzetet a jobb sorsra érdemes Honvéd Kórházban. Miért nem kezdeményezik inkább, hogy válasszák ketté a katonai, rendőri, vasutas egészségügyi feladatokat a civil lakosság ellátásától?

Foglalkozzanak azzal, hogy milyen biztonsági kockázatok vannak, és azok csökkentésére hogyan készüljünk fel. Mit kell nekünk önállóan, és mit szövetségeseinkkel megoldani?


Szekeres Imre, volt honvédelmi miniszter

Kapcsolódó párttagok