2012. július 12. 10:55

Nyílt levél Áder Jánosnak

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr! Ön azt ígérte honfitársainak, hogy köztársasági elnökként mindig, mindenütt, itthon és a nagyvilágban a magyarok érdekeit és értékeit képviseli majd.

Ugyancsak Ön írta azt is, hogy: ”a jogbiztonság alkotmányos elve megköveteli, hogy a jogalkotás, s ennek részeként a jogszabályok módosítása, egyértelműen követhető és áttekinthető legyen mindenki számára.”

Ezen gondolatok mentén fordulunk Önhöz azon kérésünkkel, hogy ne írja alá a T/7930. számon benyújtott, a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvényjavaslatot. Számunkra nem világos miért volt szükség a törvényjavaslat, a határozati, házszabályi rendelkezések 128/A. § (1) bekezdése alapján történő kivételes sürgősségi tárgyalására. Arra, hogy kettő délután alatt kerüljön sor a több ezer magyar agrárgazdasági vállalkozásról, valamint több százezer gazdálkodóról szóló törvényjavaslat elfogadására.

Ez a túlzott sietség komoly problémákat szül, amit látunk a javaslathoz benyújtott, a törvényjavaslat eredeti szándékaival teljesen ellentétes kormánypárti módosító javaslatokból is.

Hisszük, hogy ahhoz, hogy a javaslat indokolásában meghatározott célok – a magyar agrár- és élelmiszergazdaság megerősítése, az agrárkamarai rendszer újjáalakítása a magyar nemzetgazdaság egyik meghatározó jelentőségű ágazata az agrár- és élelmiszergazdaság, valamint a vidékfejlesztés érdekében – megvalósuljanak, komoly, tartalmi párbeszédre és alapos társadalmi vitára van szükség. Egy kora délelőtt benyújtott, a szakmai és társadalmi szervezetek elől is eltitkolt előterjesztés aznap délutáni parlamenti általános és részletes vitája, majd azt követő két nap múlva történő elfogadása azonban nem nyújtanak erre lehetőséget.

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!

Kérjük, fontolja meg javaslatunkat, és ne írja alá, hanem a Magyarország Alaptörvénye 6. cikk (5) bekezdésében foglalt jogkörénél fogva küldje vissza a Magyar Országgyűlésnek a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvényjavaslatot. Kérjük mindezt azon több százezer őstermelő, egyéni, családi, mikro- és kisgazdálkodó, valamint több ezer vállalkozás nevében, akiket egyaránt érint a törvényjavaslat.

Mesterházy Attila,
elnök-frakcióvezető


Gőgös Zoltán,
országgyűlési képviselő