Külföld | Jagland módosítás ET alaptörvény
2013. március 10. 17:03

Nyílt levél az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének Fidesz-frakciótagjainak

Tisztelt Országgyűlési Képviselők! Tisztelt Európa Tanács Tagok!

Azt kérjük Tőletek a demokratikus magyar közvélemény előtt, hogy ne vegyetek részt az Alaptörvény negyedik módosításának elfogadásában!

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének magyar tagjaiként a nézetkülönbségek ellenére egy dologban mindnyájan egyet kell értenünk: az európai Magyarország érdekeit szolgáljuk. Az európai Magyarország egyet jelent a demokrácia, a jogállamiság, a népfelség elveinek elfogadásával és tiszteletben tartásával. Az európai Magyarország Európa része, képviselői által őrzi és biztosítja az európai demokráciák biztonságát.

Az Országgyűlés napirendjére vette az Alaptörvény negyedik módosításának zárószavazását.

Amellett, hogy az Alaptörvény megalkotásának és elfogadásának módja már önmagában sértette a fent felsorolt elveket, a tervezett negyedik módosítás ismét átlép egy határt: Orbán Viktor gyakorlatilag lebontja a rendszerváltás óta a jobboldal által is felépített alkotmányos kultúrát, elvágja a magyar közjogi fejlődés köldökzsinórját egy olyan jogszabály önkényes és mindenekfelett  álló értelmezése érdekében, amelyet hatálybalépése óta eddig (2 év alatt) háromszor módosított megalkotója.

A hátrányos helyzetű, segítségre szoruló társadalmi csoportok jogainak sárba tiprását jogszabállyá emelő többségi törvényhozó hatalom gyakorlatilag lebontja a jogállami korlátokat.

A kérdés az, tisztelt Képviselőtársak, hogy akkor is tiszteletben tartjátok-e a hatalom önkorlátozását, ha azok akadályt jelentenek politikai céljaitok elérésében?

Az alaptörvény negyedik módosításából nemcsak a magyar közvélemény meghatározó része, de – amint ez a hét végére kiderült – valamennyi külföldi megfigyelő és a nemzetközi szervezetek képviselői is azt olvasták ki, hogy ilyen korlátok nem léteznek: ha mégis, azokat Orbán Viktor teljhatalma megsemmisíti.

Orbán Viktor céljai elérése érdekében használja fel az Országgyűlés kormánypárti többségét. Teljhatalma nem misztikus jellegű: azt ő „választott képviselői útján gyakorolja”. Ezt a hatalmat Ti gyakoroljátok: 258 képviselő, akik vezényszóra megnyomják az igen gombot. Csakhogy a parlamenti mandátum szabad, a választók pedig azért küldik képviselőiket az Országgyűlésbe, hogy lelkiismeretünk szerint képviseljék őket a törvényhozási munkában.

Ti tízen képviselitek a Fidesz-KDNP-t az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésében, melynek szabályait célkitűzéseit Ti is elismertétek. Abban az összeurópai szervezetben, amelynek alapszabályzata szerint valamennyi tagállam elismeri a jog uralmának az elvét. Ezen alapelv tiszteletben tartása a Közgyűlés minden tagjával szemben alapkövetelmény. Thorbjorn Jagland, az Európa Tanács főtitkára aggályát fejezte ki azt illetően, hogy a benyújtott  alaptörvény módosítás összeegyeztethető-e a jog uralmának a szervezet alapszabályzatában rögzített elvével. Legalább Ti meg kell, hogy halljátok azt a felhívását, amelyben időt kér az alkotmánymódosítás Velencei Bizottság általi megvizsgálására, ezért a döntés elhalasztására szólít fel.

Ti nem adhattok hitelt a főtitkár elleni, a Bayer Zsolt-féle Magyar Hírlapban megindult lejárató kampánynak sem, hiszen Ti tudjátok a legjobban, hogy a főtitkár számos alkalommal járt Magyarországon, és e látogatások során szinte kizárólag kormányzati képviselőkkel tárgyalt. Ti tudjátok azt is, hogy Navracsics miniszterelnök-helyettessel a nyilvánosság kizárásával folytatott intenzív levelezést, és mindezek megkoronázásaként január végén, Brüsszelben – mint utóbb kiderült részben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által küldött félrevezető információk alapján - rendkívül pozitív hangon nyilatkozott a nyitott magyar kérdésekről.

Mindez azonban már a múlt: mára Thorbjorn Jagland is úgy véli, hogy a kormány a kétharmados többségét – benneteket! - arra akar felhasználni, hogy felülbírálja az Alkotmánybíróság döntéseit veszélyeztetve a demokratikus fékek és ellensúlyok alapvető elvének érvényesülését. Ti pedig ezeket az aggályokat nem intézhetitek el azzal, hogy Jagland álláspontja félreértésen alapul. Különösen annak fényében nem, hogy a főtitkárral párhuzamosan a Közgyűlés magyar ügyeket vizsgáló jelentéstevői is nagyon hasonló aggályaiknak adtak hangot, pár nappal azután hogy Magyarországon első kézből tájékozódtak a fejleményekről.

A Ti egyéni, szuverén, felelős és nagyjelentőségű döntésetek, hogy mit tesztnek hétfőn az Országgyűlésben. Ha Ti tízen mertek nemet mondani Orbán Viktornak, az alkotmánymódosítás elfogadására (egyelőre legalábbis) nem kerül sor. Ha nem így tesztek, a tébolyult hatalom elvtelen kiszolgálójaként személyesen vesztek részt Magyarország megmaradt nemzetközi presztízsének porrá rombolásában. Tudjuk, hogy milyen nehéz elhatározás felrúgni a frakciófegyelmet. Tisztában vagyunk a lehetséges veszélyekkel, a párton, frakción, holdudvaron belüli elszigetelődés és megbélyegzettség érzésének pszichés terheivel. De akkor is: van választás, van egyéni felelősség, lehet blokkoló kisebbség!


Tisztelettel kérjük
 
Braun Márton, Gruber Attila, Gulyás Gergely, Hoppál Péter, Kalmár Ferenc, Koszorús László, Mihalovics Péter, Nagy Gábor Tamás, Székiné Sztrémi Melinda, Vejkey Imre
Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésében dolgozó képviselőtársainkat, hogy Ti, akik pontosan tudjátok, hogy a hatalom mivel játszik, akadályozzátok meg Magyarország teljes elszigetelődését, térjetek vissza az alkotmányos útra, nézzetek szembe saját személyes, és a jövőért viselt felelősségetekkel!

Harangozó Gábor, Szabó Vilmos
Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének tagjai (MSZP)