mszp.hu | legfőbb ügyész ombudsman nyílt levél
2014. szeptember 23. 09:48

Nyílt levél az Igazságügyi bizottság elnökének

Dr. Rubovszky György úrnak,az Igazságügyi bizottság elnöke

Tisztelt Elnök Úr!

Ön elnöki jogkörében kezdeményezte, hogy az Igazságügyi bizottság a VIII. kerületi tűcsereprogram ügyében hallgassa meg dr. Székely László urat, az alapvető jogok biztosát.

Nincs ellenünkre az ombudsman meghallgatása, feltéve, hogy a bizottsági elnöki kezdeményezés ugyanarra a napra a legfőbb ügyész meghallgatását is indítványozza.

Mert ha már az előre egyeztetett időpontoknál tartunk, az Igazságügyi bizottság előtt szeretnénk választ kapni arra, hogy mi a büntetőeljárási indoka annak, hogy Hiszékeny Dezsőt véletlenül éppen néhány nappal az önkormányzati választás előtt tervezik meggyanúsítani, ahogy arra is, hogy négy éve miért éppen 4 nappal az önkormányzati választás előtt kézbesítette az ügyészség az idézést az azóta jogerősen felmentett Molnár Gyulának.

Nincs ellenünkre tehát, ha az Igazságügyi bizottság az előre egyeztetett időpontok gyanúja esetében vizsgálatot folytat, de az igen, ha a mára már a putyini autokrácia szellemében irányított kormány megint példát akar statuálni egy olyan független állami szerv vezetőjével, aki neki nem tetsző döntéseket hoz. Mint annak idején a Legfelsőbb Bíróság elnökével, az adatvédelmi biztossal, a Költségvetési Tanács elnökével, avagy a teljes Országos Választási Bizottsággal.

Kérem, hogy a legfőbb ügyész bizottsági meghallgatására vonatkozó indítványát soron kívül szíveskedjék előterjeszteni.

Budapest, 2014. szeptember 23.

Tisztelettel:

Dr. Bárándy Gergely s.k.