mszp.hu
2014. november 07. 08:39

Nyílt levél az új adókról

Dr. Aradszki András országgyűlési képviselő részére

Tisztelt Képviselő Úr!

A Kormány által az Országgyűlés elé terjesztett, az adótörvények 2015. évi módosítására vonatkozó javaslat tartalmaz néhány olyan új elemet, amelyek a széles közvélemény érdeklődését is felkeltették, van olyan új adó is, amely fontos, de az indokoltnál kisebb figyelmet kapott. Az adók egy része nem csak adószakmai szempontból kétséges, de társadalompolitikai és szociális hatásai elfogadhatatlanok. A következőkben három új adóra hívjuk fel a Tisztelt Képviselő Úr, mint városunk képviselője figyelmét.


Az internetadóról:

Az internetadóra vonatkozó javaslatról annak ellenére szólnunk kell, hogy Orbán Viktor miniszterelnök bejelentése szerint az internetadó a javaslat szerinti formában nem kerül bevezetésre. Ebből következően más formában viszont igen.

Magyarországon az internethasználat tendenciái kedvezőtlenek, igen sok még e téren a tennivaló. Az internetadó az internet fejlesztésére irányuló törekvésekkel megy szembe. Az adó, ha bevezetésre kerül, alapvető jogokat korlátoz, korlátozza az információszabadsághoz, az oktatáshoz fűződő jogainkat és korlátozza a sajtószabadságot. A javaslat nem veszi figyelembe, hogy az állam számtalan esetben írja elő az internet kötelező alkalmazását ügyeink intézése során. (adóbevallások, cégügyek egyéni vállalkozások stb.) Ebből következően az internetadó azt eredményezi, hogy az állammal szembeni kötelezettségeink teljesítése ezekben az esetekben újabb adófizetési kötelezettséget keletkeztet.

A javaslat nem számol azzal sem, hogy az internet használatát már ma is terheli adó, a szolgáltatás ellenértéke 27 százalékos ÁFÁ-t tartalmaz, továbbá a szolgáltató cégek nyereségük után értelemszerűen megfizetik a társasági adót.

A javaslatot kedvezőtlen gazdasági és társadalompolitikai hatásai miatt nem tudjuk elfogadni, azt a leghatározottabban ellenezzük.


A termékdíjakról:

A XXI. században elfogadhatatlan az alapvető tisztálkodó, tisztítószerek és kozmetikumok termékdíjjal történő terhelése. Ez a javaslat a kulturálatlanság, az elhanyagoltság irányába tolja az egyébként is nehezen élő, a minden napokban folyamatosan küszködő családokat.

Ezek az adók természetesen nem fájnak azoknak, akik a személyi jövedelemadó csökkentésekor a most megjelenő új terhek többszörösét kapták vissza. De fájnak azoknak, akik erejük megfeszítésével próbálnak a felszínen maradni. Ezeknek az adóknak az elsődleges vesztesei ők és gyermekeik lesznek.


Végezetül a települési adóról:

A törvényjavaslat új helyi adóként intézményesíti a települési adót. Ez az önkormányzatok számára gyakorlatilag a magánszemélyek korlátlan adóztatását teszi lehetővé minden olyan adótárgy esetében, amelyet törvény nem von adó alá, vagy nem tilt. A mérték tekintetében a javaslatban semmilyen előírást nem találni. A javaslat így az adóztatandó adótárgy és az adó mértéke tekintetében korlátlan felhatalmazást ad az önkormányzatok számára. Az önkormányzatok adóztatási jogkörének ilyen korlátok nélküli kiterjesztése elfogadhatatlan. Ismerve a korábbi önkormányzati gyakorlatot, ha egy adót be lehet vezetni, azt be is fogják vezetni. Ez ellen tiltakozunk.


Tisztelt Képviselő Úr!

Kérjük, hogy az előzőekben foglalt érveket fontolja meg. Kérjük, hogy a parlamenti döntéshozatal során képviselt álláspontjának kialakításakor legyen figyelemmel Érd lakóinak érdekeire is.

Felszólítjuk, hogy ezeket a törvénytervezetbe foglalt elképzeléseket ne támogassa, a nem gombot nyomja meg. Ne támogasson szavazatával olyan javaslatokat, amelyek sértik az Önt megválasztó emberek életét. Ne szavazzon a gazdasági fejlődés, az információszabadság, a mindenki által elérhető tudás ellen. Ne szavazza meg olyan új adók bevezetésének lehetőségét, ami tovább fogja az amúgy is nehezen élők élethelyzetét nehezíteni, sok esetben ellehetetleníteni. Ez nem lehet az Ön szándéka. Vagy mégis?

Ön az itt lakók által megválasztott országgyűlési képviselő arra kapott felhatalmazást, hogy valamennyi érdi lakos, valamennyi Érden élő ember javára, ne pártpolitikai érdekeknek megfelelően képviseljen minket. Gondoljon erre, amikor megnyomja az igen vagy a nem gombot.

Végezetül: szavazatával ne támogassa az egyébként is túladóztatott lakosság további terhelését!


Tisztelettel:

Érd Megyei Jogú Város MSZP-DK-Együtt képviselőcsoportja:

Szűcs Gábor
Dr. Havasi Márta
Csornainé Romhányi Judit