mszp.hu | Belföld | Gulyás Gergely nyílt levél
2017. június 22. 21:15

Nyílt levél Gulyás Gergely, a Törvényalkotási bizottság elnöke részére

Nyílt levél Gulyás Gergely, a Törvényalkotási bizottság elnöke részére
Tisztelt Elnök Úr!
Nyomatékosan felhívom a figyelmét, hogy a Törvényalkotási bizottság MSZP Képviselőcsoportjához tartozó tagjai a bizottság 2017. június 23-i ülésének napirendjén szereplő javaslathoz módosítási szándék megfogalmazására irányuló kezdeményezést nem nyújtottak be. Minden ezzel ellentétes intézkedése a TAB Ügyrendjének 18. pontjába ütközik.
 
Felhívom figyelmét arra, hogy a bizottság MSZP Képviselőcsoportjához tartozó tagjai részéről megfogalmazott minden módosítási szándékot mindezidáig következetes módon tőlem, mint a bizottság alelnökétől származó meghatalmazás alapján – az Ügyrenddel összhangban álló módon – közvetlenül a bizottság titkárságának elektronikus levélcímére küldött meg az MSZP Képviselőcsoportja Hivatalának szakértője.
 
Az MSZP tagok kezdeményezéseként feltüntetett javaslat egy ötpárti egyeztetéssel összefüggésben, annak szakmai anyagaként megküldött szakmai tervezet volt, melynek a bizottság eljárásához semmi köze nincs. A nyilvánvaló ügyrendsértésen túlmenően, az eddigi gyakorlatunktól gyökeresen eltérő módra, továbbá az elmúlt napok eseményeire tekintettel az is köztudomású, hogy az MSZP Képviselőcsoportja a törvényjavaslatot nem támogatja, ahhoz semmilyen, módosításra irányuló szándékot nem fogalmaz meg és nem is támogat. Ezért az Ön intézkedését, aljas politikai célokat szolgáló tettnek tekintem.
 
A fentiekre tekintettel a bizottság MSZP Képviselőcsoportjának tagjai kezdeményezéseként feltüntetett javaslat nem tárgyalható, így haladéktalanul gondoskodjon annak napirendről való azonnali levételéről, továbbá ennek megtörténtéről és a levelemben foglaltakról a bizottság tagjait tájékoztassa.
 
Tisztelettel:
 
Bárándy Gergely,
a Törvényalkotási bizottság alelnöke