Nyílt levél Orbán Viktornak

A Magyar Szocialista Párt által megválasztott EP-képviselőjelöltek nyílt levele a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség elnökének, Dr. Orbán Viktor úrnak

Tisztelt Pártelnök Úr!

Tapasztalataink szerint mindeddig pártpolitikán átívelő vélekedés volt, hogy az országgyűlési választások és az Európai Parlament tagjai választásának egy időpontban való megtartása közös nemzeti érdek, amelyben a minél magasabb választói részvétel erősíti a megválasztott képviselők legitimációját, s amely egyidejűleg segíti elő a költségvetési forrásokkal való takarékosabb gazdálkodást is.

A Fidesz honlapján ma is megtalálható, a 2009-es európai parlamenti választásokra vonatkozó nyilatkozatok is egyértelművé teszik, hogy a választási részvétel növelését, a hajlandóság ösztönzését demokratikus pártként akkor kiemelt feladatnak tartották. Ma is nyilvánvalónak tűnik, hogy az országgyűlési képviselők általános választásának és az Európai Parlament tagjai választásának eltérő időpontban való megtartása – ez utóbbi rovására – a szavazási részvétel aktivitását ronthatja.  

Az elmúlt időszakban mindezek ellenére azt tapasztaljuk, hogy a kormánypártok tudatosan kampányolnak a két választás külön időpontban történő megtartása mellett, mi több, az Országgyűlésben elhangzottak alapján úgy tűnik, hogy Seszták Miklós, kereszténydemokrata országgyűlési képviselő már az országgyűlési választások várható időpontját, 2014. április 6-át is tudni véli.

Megítélésünk szerint rossz irányba fordult az e téren folytatott gondolkodás.

Az MSZP következetesen kitart korábbi álláspontja mellett, mely szerint az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választását egy közös időpontra, az uniós és magyar jogszabályok által is lehetővé tett 2014. május 25-e vasárnapra javasoljuk kitűzni.

A május 25-i időpont mellett számos érv sorakoztatható fel azokon túl is, amelyeket a fentiekben megjelöltünk.

Mindenekelőtt történelmi lehetőségnek tartjuk, hogy most először egyszerre dönthetünk Magyarország és az Európai Unió legfelsőbb népképviseleti szerveinek képviselőiről. Határozott véleményünk, hogy a hazánkat érintő és szorosan egybekapcsolódó kérdések egy kampányban történő megvitatása mellett az ország polgárainak javát szolgálja az is, ha két egymást követő kampányidőszak helyett egy közös kampányidőszak „politikai terheit” kell elviselnie a választópolgároknak. Fontosnak tartjuk továbbá azt is, hogy a kormányalakítást ne kampányidőszakban kelljen megtennie a győztes politikai erőnek.

Tisztelt Pártelnök Úr!


Arra kérjük, hogy a Magyar Szocialista Párt elnökéhez hasonlóan, pártja nevében Ön is nyilvánítsa ki, amennyiben egyetért az országgyűlési képviselők és az európai parlament tagjai választásának egy, közös időpontra, 2014. május 25-re való kitűzésével. Kérjük, hogy ezt az álláspontját egyaránt képviselje a széles nyilvánosság előtt és a köztársasági elnök ígérete szerinti – reményeink szerint – hamarosan megrendezésre kerülő egyeztetés során is. Határozott meggyőződésünk, hogy ez Magyarország nemzeti érdeke, hisz ezzel ellentétes vagy ezt gyengítő érvelést eddig senki nem tudott a két különböző időpontban történő választás megtartása mellé felsorakoztatni.

Egyúttal engedje meg, hogy emlékeztessük azon tavalyi kijelentésére is, mely szerint „úgy fair, hogy a választások előtt több mint egy évvel minden részletszabályt mindenki pontosan ismerhessen”. Sajnos azonban a jövő évi – reményeink szerint – az európai parlament tagjainak választásával egy időpontban megrendezésre kerülő országgyűlési képviselők választásának részletszabályai még a mai napig sem teljesen kidolgozottak, így pedig veszélybe kerül többek közt az is, hogy élhessen szavazati jogával számos, a választások napján külföldön tartózkodó (akár ott tanuló vagy dolgozó), de magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgár. Számunkra ez elfogadhatatlan!

Mindemellett felhívjuk figyelmét arra is, hogy hazánkban és más országokban is visszatérő gyakorlat a nemzetközi megfigyelők választásokon való részvétele. Mivel a választások tisztasága és megkérdőjelezhetetlensége valamennyiünk közös érdeke, tisztelettel érdeklődünk a kormány tett-e már lépéseket azért, hogy az EBESZ nemzetközi megfigyelői részt vegyenek a jövő évi magyarországi választásokon?

Az MSZP által megválasztott EP-képviselőjelöltek nevében,

Tisztelettel:


dr. Szanyi Tibor

A nyílt levél letölthető PDF formátumban >>>