2012. június 22. 15:48

Nyílt levél Orbán Viktornak

Tisztelt Orbán Viktor!     

Magyarország súlyos morális válságba került: a kormány és a kormányzó pártok idézték ezt elő azzal a nyílt törekvésükkel, amely a Horthy-korszak történelmi bűneinek relativizálására, magának Horthy Miklósnak, híveinek, eszmetársainak rehabilitációjára irányul.

Ebbe a sorba illeszkedik Kövér László buzgó igyekezete Nyírő József újratemetése érdekében. Ennek a kegyeleti aktusnak az átpolitizálásával ugyanis nemcsak egy, az antiszemita és fasiszta gondolatokat nyíltan hirdető és vállaló író emlékét idézik meg, de felélesztik a náci Németországot, a Szálasi-rendszert lelkesen, hűen, és a végsőkig aktívan kiszolgáló politikus eszméit is.     

Ezt teszi a kormány akkor is, amikor a szélsőjobboldali elveket valló és hirdető írók műveit kötelező olvasmánnyá teszi. Ugyanilyen gyalázatos, hogy a kormányzó pártok a hazai és nemzetközi botrányok ellenére a Horthy-korszak újabb antiszemita személyiségének Prohászka Ottokárnak akarnak köztéri szobrot, és ezzel emléket állítani. Prohászka Ottokár személyének megítélése eddig egyértelmű volt: püspök létére a Horthy-korszak egyik fő ideológusaként, politikusként gyűlöletre uszított, antiszemita eszméket hirdetett. Ő követelte leghangosabban a numerus clausust. Prohászka antiszemitizmusa nem kérdés, hanem tény: nem vita tárgya. Mára minden őszinte demokrata megütközéssel, az egykori áldozatok hozzátartozói és a Holokauszt túlélői pedig félelemmel figyelik ezt a folyamatot itthon és immár a világban is.     

Intő jel volt Elie Wiesel Nobel-békedíjas író Kövér Lászlónak írt levele, amelyben kifejti: "egyre világosabb, hogy a magyar hatóságok bátorítólag lépnek fel azokban a kísérletekben, amelyek tisztára mosnák Magyarország múltjának ezt a tragikus fejezetét, nevezetesen a világháborús magyar kormány részvételét az ország több százezer zsidó állampolgárának deportálásában és meggyilkolásában." Elie Wiesel ennek hatására tiltakozásul lemondott a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztjéről.     

Újabb súlyos figyelmeztetést jelent az Egyesült Államok ötven kongresszusi képviselője által aláírt és az Ön számára megküldött tiltakozó levél, amelyben a Magyarországon erősödő gyűlöletbeszéd, antiszemita- és homofób érzelmek terjedése miatti aggodalmukat fejezték ki. Egyben leírták azt is, hogy az ilyen megnyilvánulásoknak nincs helyük a civilizált párbeszédben, és nem maradhatnak megválaszolatlanul. A Magyar Szocialista Párt, a magyar demokratikus ellenzék, minden demokrata itthon és a világban is a leghatározottabban elítéli ezt a folyamatot. De megállítani Ön tudja ezt.     

Ezért minden eddiginél nyomatékosabban felszólítom Önt, mint a kormányzó pártszövetség elnökét és az ország miniszterelnökét, hogy egyértelműen határolódjon el ezektől a törekvésektől és vessen véget a gyalázatnak, állítsa meg a gyűlölködő nézetek felerősítését, az antiszemita kultusz újraélesztését!     

Mi, szocialisták javaslatot tettünk egy olyan etikai bizottság létrehozására, amely a szélsőségesség, a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni fellépést tette volna lehetővé. A Fidesz módosító javaslatával a bizottság felállítását ellehetetlenítette Ezúton újra javaslom Önnek a bizottság a felállítását, és elvárom, hogy ezt a javaslatot Ön személyesen is támogassa! Felszólítom, hogy akadályozza meg Prohászka Ottokár tervezett szobrának felállítását elkerülve ezzel a hazai és a nemzetközi közfelháborodást, hazánk tekintélyének és méltóságának további rombolását.     

Mindez nem történelmi, nem kulturális, de nem is egyszerűen politikai kérdés, hanem emberiességi kötelesség. Az dől el most, hogy ki hol áll: a bűnös ideológiákat egykor terjesztők és mai követőik, vagy az áldozatok, a túlélők és a jóérzésű – jobb-és baloldali – demokraták oldalán.     

Ön, mint Magyarország kormányfője kiemelt felelősséget visel azért, hogy Magyarországon senkit ne érhessen jogtalan hátrány, szóbeli vagy tettleges támadás származása, nemi identitása vagy bármely más ok miatt. Magyarország polgáraiként elvárjuk, hogy ennek a kötelességének végre eleget is tegyen!

Várom válaszát.

Budapest, 2012. június 22.
Üdvözlettel: Mesterházy Attila a Magyar Szocialista Párt elnöke