Belföld | Horthy Miklós nyílt levél
2013. november 04. 10:36

Nyílt levél Szabó István püspök úr részére

Tisztelt Püspök Úr!

Az elmúlt napokban hazánk polgárainak közössége hitüktől, világnézetüktől, politikai szimpátiájuktól függetlenül talán a legbensőségesebb ünnepet élte meg. Emlékeztek az elhunyt hozzátartozóikra, barátaikra, azokra, akik valamilyen okból fontosak számukra.

Ezeken a napokon az emberek eltávozott szüleik, rokonaik, barátaik sírját keresik fel, lehet, hogy lakóhelyétől távoli temetőkben vagy más kegyhelyeken. Nem számítanak  arra hogy, ízléstelen, sunyi, számos polgártársunkat mélyen sértő provokációval kell szembesülniük.

November 3-án, vasárnap a belvárosi Szabadság téri református templom főbejáratánál Horthy Miklós mellszobrát avatták fel. Püspök Úr ezt a tényt nyilvánvalóan ismeri, illetve azt is tudja, milyen felháborodást keltett a szoboravatás. E templomban teljesít szolgálatot ifj. Hegedűs Lóránt lelkész úr, akinek nevéhez és tevékenységéhez számos szélsőséges, antiszemita megnyilvánulás köthető. Belvárosi képviselőként, majd polgármesterként számos esetben találkoztam a lelkész úr hasonló törekvéseivel. Ezen a provokáción tehát meg sem lepődtem. Annál inkább döbbenetes az a tény, hogy a református hit templomában hirdethette nézeteit a Jobbik-frakció azon képviselője, aki fasiszta elődeihez méltóan újra listázni akarja zsidó származású honfitársainkat, igaz - egyelőre - csak  a kormánytagokat és országgyűlési képviselőket.

Az sem lepett meg, ahogy a hivatalban lévő polgármester tiltakozik ez ellen a  provokáció ellen, miközben  az általa irányított, az ügyben illetékes hatóságok segítettek abban, hogy -  nagy valószínűséggel törvénysértő módon -  elhelyezzék a nácikkal együttműködő bűnös diktátor szobrát. Az viszont meglepően bizarr, hogy ez a törvényszegés ifj. Hegedűs lelkész úr közreműködésével, a templomban történhetett meg. Ezért a belvárosi képviselő testület MSZP-frakciója rendkívüli testületi ülés összehívását kezdeményezi a törvénysértés megszüntetése és a felelősség megállapítása érdekében.

Tisztelt Püspök Úr!

Mély meggyőződésem, hogy az előzőekben leírt provokáció és törvénysértés az Ön tudta és jóváhagyása nélkül történhetett meg. Polgármesterként, hivatali időmben azt tapasztalhattam, hogy a Dunamelléki Egyházkerület egyházi és világi vezetői következetesen felléptek az emberi méltóságot és erkölcsöt sértő bűnös cselekedetek ellen, különösen kérlelhetetlenek voltak akkor, ha azt az egyház lelkésze követte el. Hiszem, hogy, ezt a gyakorlatot Ön is töretlenül folytatja.

Ezért tisztelettel kérem a Püspök urat, mint a Dunamelléki Egyházkerület vezetőjét, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a belvárosi és az ország valamennyi demokratájának méltóságát sértő szobrot távolítsák el. Az egyház önállóságának és függetlenségének tiszteletben tartása mellett is elérkezett az ideje, hogy megkérdezzem: meddig szórhatja a gyűlölet magvait ifj. Hegedűs Lóránt lelkész úr a belvárosi református templomban?

Püspök Úr elkötelezettségében és határozottságában bízva, tisztelettel,

Dr. Steiner Pál
az V. kerület volt polgármestere