Nyílt levél Trócsányi Lászlónak

Tisztelt Miniszter Úr!

2015. augusztus 13-án Ön válaszolt arra a kérdésemre, melyet Varga Mihály miniszternek "Miért nem hajtják végre a Quaestor-törvényt?" címmel tettem fel, az iránt érdeklődve, miért hivatkozik az NGM és államtitkára arra, hogy a benyújtott alkotmánybírósági eljárásnak halasztó hatálya van a törvény végrehajtására.

Ön a levelében szó szerint az alábbiakat válaszolta:
"Képviselő úr első kérdésére válaszolva arról tájékoztatom, hogy a Quaestor károsultak kárrendezését biztosító követeléskezelő alap létrehozásáról szóló 2015. évi XXXIX. törvénnyel (a továbbiakban: Quaestor törvény) kapcsolatban az Alkotmánybírósághoz benyújtott kérelem nem bír halasztó hatállyal a törvény végrehajtására." (Irományszám:K/5798/1)

Ez a szakmai és egyenes válasz véget vet egy hetek óta tartó - álláspontom szerint - álvitának, mivel megerősíti azt az álláspontot, mely szerint Magyarországon a törvényeket az alkotmánybírósági eljárás ellenére is végre kell hajtani.

Az Ön válasza rendkívül nagy jelentőségű, hiszen jelen pillanatban is 32 000 károsult és családjuk várja, hogy a kormány gondoskodjon az érdekükben hozott törvény végrehajtásáról.

Ezúton tisztelettel kérem Miniszter Urat - úgy is, mint a kormány szakmai álláspontját képviselő minisztert -, hogy közösen adjunk ki egy sajtónyilatkozatot, melyben az ön álláspontjára történő hivatkozással felszólítjuk a kormányt, hogy a fentebb hivatkozott úgynevezett "Quaestor-törvényt" azonnali hatállyal hajtsa végre.

Természetesen Miniszter Úr elfoglaltságaira tekintettel a közös sajtónyilatkozat időpontjának kérdésében rugalmas vagyok.

Tisztelettel ezúton tájékoztatom Miniszter Urat, hogy jelen levelemet a nyilvánosság számára is megismerhetővé teszem.

Komló, 2015. augusztus 25.

Tisztelettel:

dr. Szakács László
országgyűlési képviselő, MSZP-frakció