2012. június 02. 11:00

Nyirő József újratemetése egyben eszméinek újraélesztését is jelenti

A Magyar Szocialista Párt kategorikusan elutasítja a magyar szélsőjobboldal és a Fidesz azon törekvését, amely a Horthy-korszak és az azt követő nyilas rémuralom történelmi bűneinek relativizálására, magának Horthy Miklósnak és eszmetársainak rehabilitációjára irányul.

Azzal, hogy visszaemelik a kultúrába, a közoktatásba, a közbeszédbe és a közgondolkodásba a magyar történelem legsötétebb korszakában uralkodó gondolatokat, egyben újjáélesztik a legnagyobb nemzeti tragédiát előidéző eszméket is.

Mindez sérti az áldozatok emlékét, merénylet a jóérzés, a nemzeti büszkeség és az európai magyarság ellen.

Az, hogy a jelenlegi kormány nyíltan vállalja az eszmei azonosságot a fasisztákkal kollaboráló kormányzó rendszerével, példátlan Európában. Az pedig, hogy ezt a gondolkodást rá akarják erőltetni a nemzetre, megbocsáthatatlan.

Ebbe a sorba illeszkedik az is, amit Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke tesz Nyirő József újratemetése kapcsán. Ennek a kegyeleti aktusnak az átpolitizálásával nemcsak egy, az antiszemita és fasiszta gondolatokat nyíltan hirdető, vállaló író emlékét idézik meg, de felélesztik a náci Németországot, a Szálasi-rendszert lelkesen, hűen és a végsőkig aktívan kiszolgáló politikus eszméit is.

A Magyar Szocialista Párt elítéli, hogy a második legmagasabb közjogi méltóság a Magyar Országgyűlés nevében és képviseletében nyíltan vállalja mindezt, félelmet ébresztve magyarok millióiban, és konfliktust gerjesztve a magyar nemzet, azon belül is különösen az erdélyi magyarság és Románia között. Ráadásul Kövér László önző számításból saját és pártja politikai céljaira használja fel az újratemetést. Ezzel durván beavatkozik a romániai választásokba, így különösen sokat árt a határon túl élő magyaroknak. Egymás ellen fordítja az őket képviselő pártokat, gyengíti választási esélyeiket és képviseletüket, rájuk uszítja a romániai szélsőségeket, és félő, hogy eltávolítja tőlük a józan, demokratikus román polgárok egy részét is.

Nyirő József a fasiszta magyar kormány híve, kiszolgálója és aktív politikai támogatója volt. Tagja volt a nyilasok törvényhozásának, Szálasival tartott a végsőkig, vele együtt menekült el Magyarországról is. Eszmei örökségének elítélése kötelessége minden demokrata és minden demokratikus politikus számára.

Mesterházy Attila,
az MSZP elnöke                        

Botka László,
az MSZP Választmányának elnöke