Olcsóbb lesz a szélessávú internet-infrastruktúra

Megszületett az Európai Parlament Ipari Bizottságának hivatalos törvényjavaslata a nagysebességű internet-hálózatok kiépítési költségeinek csökkentéséről. Herczog Edit, a javaslat jelentéstevője több kiegészítést is kiharcolt a végleges tervezet megalkotása során.

Az Ipari, Kutatás- és Energiaügyi Bizottság javaslata értelmében az internetes hálózatok fejlesztése során használni lehet majd a már meglévő közmű-hálózatokat. Az elektromos vezetékek mellett a csatornahálózatok, távhő- és gázvezetékek valamint a tömegközlekedési vonalak is kihasználhatóak az olcsóbb és gyorsabb vezeték-telepítés érdekében.

A hálózatfejlesztő cégeknek a jövőben joguk lesz a tervezet értelmében minden lényeges adatot „azonnal” megkapni az adott térségben már meglévő vagy tervezett szélessávú vezetékekről, beleértve a csatlakozási pontokat, a tulajdonos és üzemeltető kilétét. A tervezett építkezések nyilvánossága lehetővé teszi az összehangolt, olcsóbb beruházásokat. Az információkat csak biztonsági kockázatokra tekintettel, az egyéni vagy közérdek alapvető sérelme esetén lehet megtagadni az érdeklődő vállalatoktól.

Herczog Edit szerint a tervezetnek különleges súlyt ad, hogy a vidékfejlesztési programok és uniós szakpolitikák sikerének egyik záloga épp a korszerű telekommunikációs hálózatok eljuttatása az alacsonyabb népsűrűségű, vidéki térségekbe. Ha ez nem sikerül, a vidéken élők könnyen másodrangú unós polgárokká válhatnak, akik nem férnek hozzá a munkalehetőségekhez, információkhoz, szolgáltatásokhoz vagy épp oktatáshoz. – Aki manapság kiszorul az internetről, az kiszorul a társadalomból is – fogalmazott a képviselő.

A változások a hálózatfejlesztések másik fontos akadályát, a lakóépületek hiányosságait is igyekeznek orvosolni. A jövőben minden új lakóépületnek és középületnek alkalmasnak kell lennie a szélessávú vezetékek fogadására és elosztására. Ez érvényes az ilyen épületek nagyobb felújítási munkálataira is. A javaslat értelmében a szélessávú internet fogadására alkalmas épületek önkéntes alapon „szélessávra kész” minősítést használhatnak majd – ezzel az ingatlant kereső személyek, családok dolgát is megkönnyítve.

A parlamenti bizottság felhatalmazta Herczog Editet, hogy kezdjen egyeztetéseket a javaslatról az Európai Unió Tanácsával. A tárgyalások hamarosan megkezdődnek.