Belföld | közlemény tandíj felsőoktatás
2012. november 09. 14:50

Önfenntartó felsőoktatás nincs!

A kormány a felsőoktatásban új modellt kíván bevezetni, az önfenntartó felsőoktatás modelljét. Önfenntartó felsőoktatás nincs! Sem Magyarországon, sem az Európai Unióban, sem azon kívül.

A kormány terve nem egyéb, mint a magyar felsőoktatás állami támogatásának drasztikus csökkentése, majd végeredményként az állami támogatás megszüntetése. Ez nem oktatási program, ez rombolás. Az önfenntartó felsőoktatás képzete felsőoktatási intézményeket, kutatóhelyeket, iskolákat ver szét, mégpedig úgy, hogy azok helyreállítására is alig marad esély.
 
Az államilag finanszírozott keretszámok ismételt csökkentése elzárja a lehetőséget a tehetséges, ám szegényebb sorból származó fiatalok elől. A kormány azt üzeni: az tanulhat, és az tanuljon, aki fizet. Aki pedig nem tud fizetni, annak nem jut hely a magyar főiskolákon és egyetemeken. Az önfenntartó felsőoktatás megvalósítása azt is jelentené, hogy a jelenleg érvényes önköltségek drámaian megemelkednének, és az önköltséges, vagyis tandíjat fizető hallgatóknak a jelenlegi összeg kétszeresét, háromszorosát kellene majd fizetniük.
 
Az állami keretszám csökkentése különösen felháborító az orvosképzésben. A hírek szerint 350-nel kívánják csökkenteni az orvosképzésre felvehető hallgatók államilag finanszírozott keretszámát, miközben a magyar egészségügy súlyos orvoshiányban szenved. Az orvosképzés tandíja közel 12 (!) millió forint, amit csak a leggazdagabbak tudnak megfizetni, a többieknek - akár a legtehetségesebbeknek is – esélyük sincs ennyi pénz előteremtésére. Hasonlóképpen elképesztő az informatikusi területre felvehető hallgatók állami keretszámának csökkentése, ahol több mint 1100-zal kívánják a férőhelyeket korlátozni, miközben a modern világban informatikusi ismeretekre szükség van, és az ilyen végzettséggel rendelkezők a munkaerőpiacon jól és tartósan el tudnak helyezkedni.
 
A 2008-as népszavazáson a Fidesz ellenzékben 3,1 millió embert cipelt el az urnákhoz többek között azzal a jelszóval, hogy tandíj márpedig nem lesz. Ehhez képest négy évvel később, most képtelenek a felsőoktatás irányítására és finanszírozására, a tandíjakat az égbe emelik, az intézményeket az ellehetetlenítés határára juttatják. Mindez a magyar felsőoktatás gyors és drasztikus színvonaleséséhez vezet, és hosszú időre versenyhátrányt jelent a magyar fiataloknak.
 
Az MSZP közelmúltban nyilvánosságra hozott oktatási programja a magyar felsőoktatás érdekeit szem előtt tartó, a színvonalat biztosító megoldást kínál. Az MSZP azt javasolja, hogy a sikeres felvételi után főiskoláinkon és egyetemeinken minden hallgató számára az első év legyen a bizonyítás éve, ekkor nem kell fizetni sem önköltséget, sem tandíjat. Az első év eredménye legyen az alapja a további jogosultságnak és kötelezettségnek. Aki szerényebb anyagi lehetőségekkel rendelkezik, ám tehetséges és szorgalmas, kapjon ösztöndíjat, aki viszont gazdagabb, de nem tanul elég szorgalmasan, fizessen az átlagosnál többet. Az MSZP oktatási programja eltörli a röghöz kötést, a hallgatói szerződések intézményét, mert az csak újabb akadály a magyar fiatalok tehetségének kibontakoztatásához. A kormány oktatáspolitikája, amely a közoktatásban a teljes káoszt és fejetlenséget hozta, most a felsőoktatást lehetetleníti el és veri szét. Elzárja az utat azok elől, akik nem gazdagok, nem gondol a tehetségre, és a magyar fiatalok jövőjére.
 
Mindezek alapján felszólítjuk a kormányt, hogy tegyen le az önfenntartó felsőoktatás szakmaiatlan és súlyos színvonalesést hozó modelljéről, és vonja vissza az államilag finanszírozott keretszámok csökkentését tartalmazó kormányrendelet-tervezetet!
 
Hiller István,
az MSZP Humánpolitikai kabinetvezetője