2012. február 15. 09:12

Öntsünk tiszta tejet a pohárba!

"A termelőket a létminimum szélére sodró 2008-2009-es tejválság nem ismétlődhet meg még egyszer. Két évvel ezelőtt a magyar boltok polcain lévő dobozonként 109 forintos tejet 9 forintos áron, vagy ingyen szerezte be a kereskedelem a Tej Terméktanács adatai alapján. Vagyis a haszonból a gazdák semmit sem láttak! A parlament által kezdeményezett jelentés ösztönzi a gazdák termelői szövetkezetekbe tömörülését, ezzel javítva a kollektív tárgyalási pozíciójukat. Ismét meg kellene győzni a magyar embereket az összefogás szükségességéről. A szövetkezeti forma nem az ördögtől való találmány, Nyugat-Európa számos országában több évtizedes hagyományai vannak. A termelők csak így védhetik meg érdekeiket a feldolgozó iparral és a szupermarketekkel szemben." - vélekedett Tabajdi Csaba, az MSZP EP delegációjának vezetője a tej- és tejtermékágazattal kapcsolatban rendezett plenáris vitában.

A szocialista politikus a magyar tejágazat helyzete kapcsán kijelentette: "annak ellenére, hogy 1 millió hektárnyi legelő áll rendelkezésre a magyar tejágazat mégsem versenyképes a Kárpát-medence klimatikus adottságainak köszönhetően. Az egyenletesebb csapadékeloszlás miatt a lengyel-, a szlovák- vagy német tej sokkal gazdaságosabban termelhető, ezért lenne lényegbevágó a magyar gazdák számára a szerződéses kapcsolatok uniós szintű szabályozása. A magas takarmányárak, valamint a Fidesz intézkedései következtében megnövekedett adóterhek, munkabérek és járulékok következtében a jelenlegi kereskedelmi 'átadási árszinten' nem lehet tisztességesen megélni. Bízom benne, hogy a magyar kormány önkéntesen vállalja az uniós jogban előírtakat, ezzel jelentősen javítva a magyar tejágazat helyzetén."

"A kiegyensúlyozott uniós jogalkotás arra is figyelemmel van, hogy a termelői szervezetek ne kerülhessenek monopol pozícióba sem nemzeti, sem európai szintéren. A szerződéses felvásárlási árak féléves rögzítése nagymértékben hozzájárul a termelőket leginkább sújtó szélsőséges áringadozások kiküszöböléséhez, és a hosszabb távú befektetések támogatásához. Ez elengedhetetlen lépés a tejkvóta rendszer 2015-ös megszűnése előtt. Sajnálatosnak tartom, hogy a Bizottság és a Tanács nem egyezett bele a szerződéses kapcsolatok kötelezővé tételébe."- értékelte az európai tejszektor állapotát Tabajdi Csaba, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság tagja.