2012. augusztus 21. 15:20

Orbán a beosztottjai mögé bújik?

Orbán Viktor nem vállalta fel saját mondatait. A miniszterelnök helyett a Navracsics Tibor vezette tárcának kellett magyarázatot eszkábálnia arra, mit is jelenthetnek Orbán gondolatai a demokráciát felváltó, "más típusú politikai rendszerről".

Augusztus elsején írásbeli kérdést intéztem a miniszterelnökhöz, értelmezést kérve néhány, nyilvánosan elhangzott vészterhes megjegyzéséről. Különösen arról, amely szerint "reméljük, a Jóisten megsegít bennünket, hogy a demokrácia helyett nem kell kigondolnunk más típusú politikai rendszereket,amiket a gazdasági túlélés érdekében aztán be kell vezetni". Megkérdeztem: milyen rendszerre gondol, milyen körülmények esetén érzi szükségesnek bevezetését, ki és hogyan döntene arról, hogy ezek akörülmények előálltak-e? Érdekelt az is: összefüggésben van-e ez a gondolat azzal, hogy "az összefogás erő kérdése....ilyen félázsiai származékoknál,mint amilyenek mi vagyunk, egész biztosan, hogy így van".

A kapott válasznál többet mond a válaszadó személye. Aki nem Orbán Viktor, hanem Navracsics Tibor. A szabályok szerint a miniszterelnöknek módja van ugyan az illetékes kormánytagot kérni a válaszra, de amikor saját szavai értelmezéséről van szó, komikus dolog más mögé bújnia. Hacsak nem egészítik ki a Közigazgatásiés Igazságügyi Minisztérium illetékességi körét a miniszterelnök "udvarigondolatolvasója" feladattal.

A tárca természetesen nem is tudta megmagyarázni a magyarázhatatlant. A demokrácia leváltásával kacérkodó mondatok értelmezése helyett csak a
magyarság eredetéről bonyolódott történelmi és irodalmi okfejtésbe, és örvendetes módon leszögezte, hogy "Európához a jövőnk szempontjából is
felbonthatatlanul kötődünk". Legalábbis szerintük. Mert hogy a miniszterelnök is így gondolja-e, azt ők sem merték állítani, csupán azt, hogy a rendszerváltáskor, "azokban az időkben, amikor a magyarságvisszavette sorsának alakítását", még így gondolta.

A válaszlevélben arra is bátorítanak, hogy én is "segítsem a magyarságönmegértésének folyamatát". A buzdításnak most leginkább azzal tudok eleget tenni, hogy ismét kérdéssel fordulok a miniszterelnökhöz: nem magyarázná-e meg, miféle rendszeren jár az esze.


Lendvai Ildikó,
országgyűlési képviselő