Nyílt Tér | Belföld | interjú honvédelem
2014. február 26. 16:05

Orbán keze nyoma

Amikor a közelmúltban jelenlétével megtisztelte a szocialisták nyíregyházi szervezetének rendezvényét, elégedetten állapítottuk meg, hogy személye szembetűnően emelte az egybegyűltek esztétikai színvonalát. Valamint kiderült az is, hogy Demeter Márta mind magánemberként, mind szakpolitikusként elkötelezett a honvédelem ügye iránt, így felháborítja az Orbán-kormány felelőtlen honvédelmi politikája. Politikusként célja, hogy a kormányváltást követően érezhetően javuljon a Magyar Honvédség és állományának helyzete.

- Lehet-e tudni, mi volt a Fidesz álláspontja ez ügyben négy évvel ezelőtt?

A 2010-es országgyűlési választásokat megelőzően többször hangoztatták, hogy a honvédelmet nemzeti ügynek tekintik. Ehhez képest négy éves kormányzásuk azt mutatta, hogy mindez csupán üres szólam volt, amit folyamatosan a felelőtlen honvédelmi politikájuk elfedésére próbáltak használni. Azóta persze újabb szólamok is születtek, mint például az, miszerint „újrafegyverzésre van szükség”.

- Ezzel szemben mit mutat a valóság?

A tények azt bizonyítják, hogy soha nem látott mértékben vontak el pénzt a honvédségtől. Az erre szánt források évente több mint 90 milliárd forintos csökkentése és a felelőtlen kormányzati intézkedések 2010 óta évről évre rombolták a honvédség felszereltségét, hadrafoghatóságát, katonáink önbecsülését. Az Orbán-kormány kártevései egy teljes esztendős költségvetésétől fosztották meg hazánk haderejét. Az elmúlt év úgyszintén a Magyar Honvédség további leépülését „eredményezte”.

- A kormány részéről elhangzott: nem csökkenti tovább a büdzsét.

Az eddigi tapasztalatok azt mondatják velem, hogy ez egy cinikus állítás, puszta ámítás. Egyrészt az általuk történelmi mélypontra süllyesztett költségvetés nominális szinten tartása reálértéken további csökkenést eredményez, másrészt a 2014-es honvédelmi költségvetést csak a hadrendi elemmé vált Állami Egészségügyi Központ OEP-támogatásával kozmetikázva sikerült az amúgy is felháborítóan alacsony szinten tartani.

- Az érintettek szerint jól kitoltak a nyugdíjasokkal is.

A törvényi kereteket csakúgy, mint oly sok más területet, jelentősen átszabták. A szolgálati nyugdíj intézményét megszüntették, eltörölve így a katonai életút egyik fontos pillérét, megfosztva a szolgálati nyugdíjasokat szerzett jogaiktól. Nyugdíjas státuszukat elvették, ellátásukat járandósággá alakították át, és az igazságtalan egykulcsos adó mértékének megfelelő levonással sújtották. Egész életüket a haza szolgálatának szentelő embereket fosztottak meg ezáltal önbecsülésüktől, tették őket kiszolgáltatottakká, s keltettek bizonytalanságot az aktív állomány tagjaiban is.

 - Mi a véleménye arról, hogy felállították az önkéntes tartalékos rendszert?

Üres kérkedésnek tartom, hiszen ennek alapjait a szocialista kormány teremtette meg. Ráadásul az egyébként szükséges rendszert mutáns, torz módon valósították azzal, hogy néhány száz valóban önkéntes belépőn kívül a nyugdíjas státusuktól megfosztott és ezáltal megalázott szolgálati nyugdíjasokat kényszerítették belépésre. Önkéntes tartalékos rendszer helyett tehát egy „kényszerített” tartalékos rendszert hoztak létre.

- A kormány kiszámítható katonai életpályát ígért az állomány számára.

Ebben is hazudtak! A nehéz életkörülmények miatt egyre nagyobb a fluktuáció, például csak 2012-ben több, mint ezer fővel csökkent a honvédség katona állománya, ezen belül pedig legnagyobb mértékben a szerződésesek létszáma. Mindezek mellett a rekonverzió is–a munkahelyek számának minden területen érezhető drasztikus csökkenése miatt– hiú ábránddá válik. A befagyasztott illetmények, a bevezetett új adók, a megélhetési költségek folyamatos emelkedése miatt egyre több katonacsalád kerül nehéz anyagi körülmények közé. Az idei költségvetésből az látszik, hogy az állomány helyzetének javításánál fontosabbnak tartja a kormány a futball támogatását még a honvédelmi keretből is…

- Az elején említette a honvédség újrafegyverzésének ígéretét is. Ebből mi valósult meg?

 Egy nagy hazugság! A kormány az elmúlt négy évben felelőtlenül hagyta leépülni a szállító- és helikopterképességet, ráadásul ezek megoldására a költségvetésben sem látható pénz.

- Milyen döntéseket terveznek meghozni kormányra kerülésük esetén?

Miként sok más társadalmi csoport, a honvédség állománya, a katonák és a honvédségi dolgozók helyzete is kilátástalanná vált az Orbán-kormány négy éves felelőtlen politikája következtében. Sürgősen cselekedni kell, s a demokratikus ellenzék készen áll a kormányzásra. Az április 6-a után megalakuló Mesterházy-kormány megállítja a Fidesz pusztítását ezen a téren is. Honvédelmi és rendészeti illetményalapot vezetünk be, hiszen olyan előmeneteli és illetményrendszerre van szükség, amely garantálja, hogy a honvédség állománya méltó, alapjogainak korlátozását ellentételező, tettekben is megnyilvánuló megbecsülésben részesüljön. Mind a honvédelem, mind a rendvédelem területén helyreállítjuk a meghurcolt szolgálati nyugdíjasok státuszát, a juttatásukat terhelő 16 százalékos levonást pedig kivezetjük. Új típusú, társadalmi szempontból is méltányos szolgálati nyugdíjrendszert vezetünk be, megteremtve ezáltal a katonai életút egyik fontos pillérét. A szakszervezeteket partnerként kezeljük, megnyirbált jogosítványaikat visszaadjuk. A jelenlegi, kényszerített tartalékos rendszer helyett valódi önkéntességen alapuló tartalékos rendszert valósítunk meg. Fontosnak tartjuk, hogy intézkedéseinkkel növeljük a honvédség társadalmi megbecsültségét, hogy helyreállítsuk katonáink önbecsülését. Célunk, hogy Magyarország hadereje felszereltségét, hadrafoghatóságát, rugalmasságát, mobilitását, valamint az állomány élet- és munkakörülményeit tekintve is folyamatosan képes legyen megfelelni a 21. századi kihívásoknak, garantálva ezáltal hazánk, a magyar családok biztonságát.

- Mit üzen a katonáknak néhány héttel a választások előtt?

Azt, hogy köszönjük az elmúlt években nyújtott helytállásukat, azt, hogy a nehéz körülmények ellenére is kiváló teljesítményt nyújtottak. Csakis nekik köszönhető, hogy a honvédség a mai napig megőrizte működőképességét. S arra kérem őket, bízzanak bennünk, céljainkat velük együttműködve valóra fogjuk váltani.