2012. március 09. 15:10

Orbán Viktor tényleg nem érti?

Az európai integráció több mint félévszázados történetében nem volt arra példa, hogy egy tagállam ellen egyszerre annyi vizsgálat és eljárás folyt volna, mint most hazánkkal szemben. Vizsgálódik egy sor uniós intézmény, így az Európai Bizottság, a Pénzügyminiszterek Tanácsa, az Európai Parlament, de több más nemzetközi szervezet is, mint az Európa Tanács, a Velencei Bizottság és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet. Sajnos több esetben már túl is léptek a vizsgálaton és eljárásokat indítottak. Ilyet javasolt a túl nagy költségvetési hiány miatt az Európai Bizottság, amiről döntést a jövő héten a Pénzügyminiszteri Tanács fogja meghozni. Ugyancsak a Bizottság kezdeményezett kötelezettségszegési eljárást a bírák nyugdíjkorhatárának leszállítása és ezzel összefüggésben a bírói tevékenység korábbi megszüntetése, az Adatvédelmi Biztos, illetve Hivatal, továbbá a Magyar Nemzeti Bank függetlenségének megsértése miatt. Vizsgálják az igazságszolgáltatás egészének függetlenségét veszélyeztető egyes törvényeket, továbbá az Alapokmányt, a Médiatörvényt és egyre inkább általában is a demokrácia és a jogállam lebontására tett lépéseket.

Magyarország az Orbán-kormány hivatalba lépése óta makacsul szembemegy az Európai Unió értékrendjével és konkrét szabályaival. A „fülkeforradalom” győzelme óta a kormány „szabadságharcot” vív az európai integráció, az uniós intézmények, tulajdonképpen az értékrendet, a szabályokat összességében tiszteletben tartó 26 többi tagállam ellen.

Orbán Viktor szerint az Európai Unió nem szólhat bele Magyarország ügyeibe. Ne emlékezne arra, hogy az Antall, a Horn, az első Orbán és a Medgyessy-kormány által végigvitt csatlakozási folyamat lényege az uniós jogrend elfogadása volt. Ne értené, hogy ezt nem csak joga, de kötelessége is számon kérni az ezért felelős Európai Bizottságnak?

A Miniszterelnök és pártja megpróbálják a Magyar Szocialista Pártot vádolni azzal, hogy Magyarország ellen uszítja a világot. Nemzetközi baloldali összeesküvést emlegetnek. Ne tudnák, hogy a tagállamok vezetőinek kritikus véleményt megfogalmazó többsége jobboldali, konzervatív politikus? Az Európai Bizottság elnöke José Manuel Barroso és az a két alelnöke, akinek területét érintik a most folyó eljárások, a luxemburgi Vivien Redding és a finn Olli Rehn szintén jobb-közép pártháttérrel rendelkezik.

Ma már nyilvánvaló, hogy súlyos hiba volt „kipaterolni” az Európai Bizottság és az IMF tárgyaló delegációját. Elég lett volna udvariasan közölni, hogy jelenleg Magyarország nem szorul rá a hitelre. Azóta kiderült, hogy sajnos rászorul. Közben azonban – nem meglepő módon – az Európai Bizottság és az IMF is bekeményített. Csak akkor hajlandók tárgyalásokat kezdeni a mégiscsak szükséges hitelről, ha Magyarország rendezi az Európai Bizottsággal fennálló véleménykülönbségeket. Ne tudná Orbán Viktor, hogy hiába ül állítása szerint két hónapja a tárgyaló asztalnál várva az Európai Bizottság és az IMF képviselőit, azok addig nem jönnek, amíg a feltételeket a magyar kormány nem teljesíti?

Orbán Viktor az utóbbi időben hangot váltott és megállapodási készséget kezdett hangoztatni. Ne tudná, hogy az egyes törvény-tervezeteknek a tényleges szövegtől eltérő un. nyers fordításának egyeztetésre történő kiküldését az uniós partnerek félrevezetési kísérletnek tekintették? Ne értené, hogy az ilyen lépések és a be nem tartott vállalások lerombolták az ő és kormánya hitelességét?  Csodálkozik azon, hogy most már nem elégednek meg a szándéknyilatkozatokkal, hanem elfogadott törvényeket akarnak látni?

Tényleg azt gondolja Orbán Viktor, hogy az uniós intézmények és azok tagjainak sértegetése javítja a megállapodás esélyeit? Ne tudná, hogy az Európai Bizottság tagjait igenis megválasztották, mégpedig a közel 750 fős Európai Parlament tagállamokban választott képviselői. Ahogy őt a Magyar Parlament kétharmados többsége választotta miniszterelnöknek. Amikor azt vágta oda, hogy az Európai Bizottság „egy falusi kócerájt” sem tudna elvezetni, elfelejtette, hogy a Bizottság tagjai mögött komoly politikai életút van, nagy többségük korábban Magyarországnál nem kisebb súlyú hazájukban kormányfői, vagy miniszteri tisztséget töltöttek be?

Orbán Viktor tényleg nem érti, hogy a grundon hetvenkedő kamaszra emlékeztető magatartása milyen károkat okoz Magyarországnak, az általa oly gyakran hivatkozott magyar embereknek? Ő beszél hazaárulásról, miközben ő okozza a legtöbb kárt mindannyiunk hazájának.

Meggyőződésem, hogy Orbán Viktor mindezt pontosan tudja, csak a tények nem érdeklik őt. Azt hiszi, hogy a választók megtévesztésével idehaza megszerzett kétharmados többség Európában is korlátlan cselekvési szabadságot biztosít számára. Álságos módon arra hivatkozik, hogy védi Magyarországot, a magyar embereket az Európai Unió, a nemzetközi szervezetek „beavatkozásától”. A valóság éppen ennek ellenkezője. Az ő politikáját bírálók próbálják védeni Magyarországot, a magyar embereket Orbán Viktor és pártja egyeduralmi törekvéseitől. Szervezhet tucatnyi békemenetet, hívei emelgethetnek „nem leszünk gyarmat” feliratokat. Meggyőződésem szerint egyre több magyar választópolgár fog döbbeni arra, hogy ez a magatartás csupán egy ellentmondást nem tűrő, erejét alaposan túlbecsülő, öntörvényű embernek és legszűkebb táborának érdekeit szolgálja. Nem az országét, nem a nemzetét.

Az MSZP tisztában van azzal, hogy csak a magyar választók dönthetnek az ország sorsáról, arról, hogy hazánkat kik fogják kormányozni. A szocialisták arra törekszenek, hogy a demokrácia, a jogállamiság, a társadalmi igazságosság miden hívével összefogva a következő választáson kezükbe vegyék hazánk, az Európai Unióba harmonikusan illeszkedő Magyarország sorsának alakítását.

Kovács László,
az MSZP alelnöke,
az Európai Bizottság volt tagja