2012. március 15. 16:50

Őrizzük meg vízkészleteinket!

"A 21. században a Föld apadó édesvízkészleteiért egyre nagyobb vetélkedés indul a különböző földrajzi térségek és gazdasági ágazatok között. Különösen fontos, hogy csökkentsük a világ vízfogyasztásának közel 80%-ért felelős mezőgazdasági ágazat vízfelhasználását. Ehhez takarékos öntözési technológiákat kell alkalmaznunk. Szárazságtűrő növényfajták kifejlesztésére, valamint méltányos és takarékosságra ösztönző vízárakra van szükség. Éppen ezért a Közös Agrárpolitika reformja kapcsán javasolni fogom, hogy támogatásban részesülhessenek a vízmegtakarítást elősegítő öntézési rendszerek és ez vonatkozzon valamennyi tagállamra." - húzta alá Tabajdi Csaba, a környezetvédelmi bizottság póttagja Strasbourgban írásbeli hozzászólásában.

Az Európai Parlament plenáris ülésével párhuzamosan Marseille-ben zajlik a 6. Víz Világfórum. A tanácskozás eredményei kulcsfontosságúak nem csak az Európai Unió, de hazánk számára is. "Az elsivatagosodás különösen nagy problémát jelent Magyarországon is. Az amúgy is száraz kiskunsági homokhátságon a talajvízszint öt méterrel csökkent csak az elmúlt két évtizedben. Ezért fele részben az emberi beavatkozás, másrészt az éghajlatváltozás a felelős" - fogalmazott a szocialista delegációvezető.

"Az Unió egész területén fokoznunk kell a víz mezőgazdasági célú újrahasznosítását. Ennek érdekében érdemes szorosan együttműködnünk Izraellel, ahol az újrahasznosítás aránya eléri a 75%-ot. Ez jóval meghaladja az uniós éllovas Spanyolország és Ciprus alig 25%-os arányát, míg más uniós tagállamok, például a mediterrán térségben még ettől a szinttől is messze elmaradnak. Magyarországnak is nagyon sok tennivalója van a víz újrahasznosítása terén. Az uniós szabályozással azért is ösztönöznünk kell a hatékony vízgazdálkodást és a víz újrahasznosítását, mert csak így biztosíthatjuk az európai vállalatok nemzetközi versenyképességét ezen a stratégiai jelentőségű területen."