2012. március 16. 14:38

Országgyűlésről szóló törvény: A Fidesz korlátlan hatalmáról és képviselőinek jólétéről szóló törvény

A Fidesz frakcióvezetője, Lázár János és párttársa, Gulyás Gergely – példátlan szorgalomról tanúbizonyságot téve – nemzeti ünnepünk, március 15-e előestéjén benyújtotta a parlamenthez az Országgyűlésről szóló törvényjavaslatot és a Házszabály módosítását tartalmazó határozati javaslatot.

A parlamenti működés normáit meghatározó képviselői önálló indítványok mintegy 150 oldalnyi szövegéből első ránézésre is megállapítható, hogy az előterjesztők nem is törekedtek az Országgyűlés megtépázott tekintélyének helyreállítására, a törvényalkotási munka kaotikus gyakorlatának kiigazítására, rendbetételére. A szöveg figyelembe sem veszi azt a tényt, hogy a törvényi rendelkezések megalkotásának eljárási szabályai közvetlenül érintik az ország polgárait, s az elmúlt két évben a kormánypárti képviselői indítványokkal vezérelt parlamenti törvénygyár a mindennapokat megnehezítő, forintban is mérhető hátrányokat és károkat okozott. Az előterjesztések nagyvonalúan figyelmen kívül hagyják azt is, hogy az elhibázott jogalkotási gyakorlat nem egyszer eredményezte az elfogadott törvény közjogi érvénytelenségét.

Ez mind nem számít. Ami számít, hogy az Országgyűlésről szóló törvényjavaslat tárgyalása során egy füst alatt el lehet rendezni az országgyűlési képviselők jogállását, a képviselői fizetés megemelését, sőt, Kövér László magánhadserege és civil „jobbkeze”, a Háznagy jogintézménye is létrejöhet.

Az előterjesztők nem hazudtolják meg a baloldali frakciókkal szemben álló politikai erők elvárását a demokratikus ellenzékhez tartozó országgyűlési képviselők elhallgattatására, az ellenzéki jogok csorbítására. A törvényjavaslat ahelyett, hogy a kirekesztést, a gyűlöletkeltést, a rasszizmust száműzné a parlament falai közül, az elnöknek arra ad lehetőséget, hogy szómegvonással büntesse az „illetlen” kifejezések használatát, vagy azt, ha a képviselő „feleslegesen” ismétli a saját maga vagy más felszólaló már elhangzott mondanivalóját. Jogállami parlamentáris demokráciákban példátlan – ám a kormánypártoktól már megszokott – az is, hogy minden átmenet nélkül írjanak elő új követelményeket. E rendelkezések közül kifejezetten felháborító az, amely megszigorítja az országgyűlési képviselőcsoport megalakításának feltételeit, s ezzel folyamatban lévő eljárásba visszamenőleg, az érintettekre nézve hátrányos módon  avatkozik be.

A Magyar Szocialista Párt szakmai szempontból feldolgozza, politikai oldalról pedig körültekintően értékeli a benyújtott előterjesztéseket, álláspontunkat a március 19-ei frakcióülésen alakítjuk ki.

Harangozó Tamás
frakcióvezető-helyettes