2011. június 17. 10:36

Ostorozó kormány, homály, sor vége, ez a mai egészségügy

Az egészségügy átalakításának koncepciójáról tartott sajtótájékoztatót dr. Boros László, az MSZP megyei alelnöke, annak fényében, hogy Magyarország kormánya elfogadta a Semmelweis-tervet, illetve a parlament tárgyalta a második egészségügyi saláta-törvényt.

Ezekből elég sok minden megvilágosodott számunkra, és elég sok minden továbbra is homályos.

Azt már tudjuk, hogy térségi egységekre épülő egészségügyi szervezési rendszert kíván kiépíteni a Fidesz. 8 nagytérségre épülne ez a rendszer, a 4 egyetemi központ mellett még 4 másik központot kívánnak felépíteni. Ebben túl sok újdonság nincsen, hiszen az előző kormányzat korábban elkezdte a technológia és tudás köré történő egészségügyi fejlődést. 88,5 milliárd Ft-ot le is hívtak az Uniótól.

Az egészségügyi pólusprogram keretében infrastrukturális fejlesztések történtek, a sürgősségi ellátások átalakítása megtörtént, illetve a kormányváltásra pályáztatásra kész állapotban került.

Az alapok úgy is mondhatnám, hogy maradtak, nincs új a nap alatt.

A Molnár Lajos-féle egészségügyi koncepció úgymond ostorozza a jelenlegi egészségügyi vezetést, pillanatnyilag ezen az úton halad tovább. Természetesen, hogy valamiben különbözzön, azért a kórházakat most már nagytérségi kórházaknak fogják hívni, bár nem követi a közigazgatási határokat az új rendszer.

Ha valamit 4 éven keresztül nem fogadott el a Fidesz, nyilván valamilyen különbözőséget fel kell mutatniuk, így a központi kórházak elnevezése elmarad.

Ez a kormányzat is, mint minden előző kormányzat kiemelten kívánja támogatni az alapellátást, illetve a járóbeteg-ellátást. Ennek egyszerű logikus magyarázata van, ez a legolcsóbb és a legkorábban tud beavatkozni a rendszerbe. Sehol nem látunk olyan forrásmegjelölést, ami azt biztosítaná viszont, hogy ezekre a célokra többet tud fordítani a kormány.

Az egészségügy ugyanúgy a sor végén kullog, mint az oktatás. Az egészségügyi államtitkár el is mondta, hogy nem kíván többlet forrásigényt a Semmelweis terv. Ez nagyon érdekes megállapítás. Tudniillik ez azt jelenti, hogy érdemi változás nincs, egyik zsebünkből átpakoljuk a pénzt a másikba.

Arról is beszélt az egészségügyi kormányzat, hogy vannak bizonyos kapacitások, megtakarítási lehetőségek az egészségügyben, ezek az egészségügyi dolgozók bérezésére fordíthatóak. Így megnevezte a csoportos közbeszerzéseknek a lehetőségét az energetika, gyógyszerbeszerzés stb. vonatkozásában, itt 10-20 milliárd Ft-nyi bevételre lát lehetőséget, és megnevezte az egészségügyi termékdíj bevezetését, az úgynevezett hamburgeradó bevezetésének a lehetőségét, amelytől 30 milliárd Ft-os bevételt remélnek.

A kormányzat által közzétett beszerzési javaslatok között látunk egy 60 milliárdos készletet az egészségügyi dolgozók bérezésének emelésében. Akárhogy is számolom, ha az orvosok, szakdolgozók bérét kb. 60 ezer Ft-tal próbálják meg emelni, az 150 milliárd Ft plusz igényt jelentene. Tehát a 60 milliárd csak csepp a tengerben.

A tavalyi évben több mint 1000 orvos távozott Magyarországról, mint szakorvos, mint szakvizsga előtt álló rezidensek. Évente 700 frissen végzett orvosunk van, ennek fele nem lép be a rendszerbe,ezzel szemben 3900 nyugdíjas orvosunk van, ők bármikor távozhatnak a rendszerből. Dr. Boros László kiemelte, hogy a nyugdíjas orvosok jelentős része háziorvos. Ha ezek az emberek nyugdíjba mennek, különösen a vidéki praxisok kiürülhetnek és így az alapellátás katasztrófa elé néz. Ez egy nagyon fontos ténykérdés annak ismeretében, hogy a frissen végzettek fele nem marad a rendszerben.

Semmiféle garanciát nem látunk arra a második salátatörvényben sem, hogy valódi változásokat akarna eszközölni a kormány!

Nem csak az államadósság ellen kell háborúzni, hanem a paraszolvencia ellen is.
Ez ellen egyféleképpen lehet harcolni. Meg kell szüntetni azt az áldatlan állapotot, amit a rezidensek jelenlegi fizetése 83.500 Ft. is mutat, és mindez az egykulcsos adórendszer bevezetésével tovább csökkent a korábbi 88.500 Ft -ról.

Az az életpályamodell, amiről a kormány beszél, és amit a pedagógusoknak is ugyanúgy elmondanak, mint az orvosoknak, egy szemfényvesztés. Az életpályamodell az orvosok és a pedagógusok fel tudják maguknak építeni, csak meg kell őket becsülni.

Az idén 26 milliárd Ft-ot vonnak ki a gyógyszerkasszából, jövőre 120 milliárdot. A 4 éves ciklus alatt a GDP 1 %-át vonják ki a gyógyszerkasszából, azaz ennyivel csökkent a gyógyszer támogatási rendszer. Ez egy iszonyatosan nagy összeg. Nézzék meg, hogy 2007-2008-ban mennyit fizettek a betegek a patikában ugyanazért a gyógyszerért. Ezt a gyógyszerkasszából kivont összeget a betegek fizetik meg.A vizitdíjnak a sokszorosát fizetik a betegek,
a vizitdíjnak a sokszorosát hajtja be a Fidesz kormány!