mszp.hu | Belföld
2020. június 07. 12:45

Pedagógusnap - 2020

Pedagógusnap - 2020
Köszönet és tisztelet a pedagógusoknak és a szülőknek a kitartó munkájukért!

Idén azért is jár az elismerés, mert különleges viszonyok között rendkívül gyorsan és kreatívan megoldották a számukra eddig teljesen ismeretlen távoktatásból fakadó feladataikat.

Köszönet és erkölcsi megbecsülés mellett az oktatás világában is újjáépítésre van szükség. A digitális oktatással kényszerűen lefolytatott kísérletezés lehetőséget ad a tanulás digitalizációjának felgyorsítására.

A koronavírus-járvány alapvető hatást gyakorolt az oktatás világára:

Az iskolák fizikai bezárásával radikálisan emelkedett az online tanítás alkalmazása.

Az online tanuláshoz szükséges eszközökkel nem rendelkező, jellemzően rosszabbul élő családok gyermekei jelentős hátrányokat szenvedtek el a tudásszerzésben.

 • A hátrányosabb helyzetű települések iskolái nehezebben alkalmazkodtak.

   
 • A magasabb végzettséggel rendelkezők (érettségizettek, diplomások) sokkal könnyebben alkalmazkodnak a járvány jelentette válsághoz, jobban meg tudják őrizni állásaikat, könnyebben alkalmazkodnak az otthoni munkavégzéshez.

   
 • A válságban megszerzett tapasztalatok alapján az oktatási rendszer újjáépítését javasoljuk az alkalmazható és alkalmazkodóképes tudás megszerzése érdekében.
   
 • Az oktatásra fordított állami kiadásokat meg kell duplázni. A pedagógusok bérének alapja a minimálbér legyen, így bérük átlagosan 35 %-kal fog nőni. Egyetlen állami iskola sem lehet rosszabbul finanszírozott, mint az egyházi iskolák. Az idegen nyelvi és az informatikai képzést módszertanilag, továbbá jelentős költségvetési forrásokkal kell támogatni.
   
 • Az államosított, gyakran elfogult tartalmú, néha ostoba tankönyveket megjelentető tankönyvrendszer helyett államilag kontrolált, de versenyképes tankönyvpiacot kell létrehozni.
   
 • A digitális oktatási realitást figyelembe vevő, készségek biztos alkalmazására épülő Nemzeti Alaptantervet kell bevezetni, ami beépíti az elmúlt hetek tapasztalatait az iskola működésébe és hat a tanárok felkészítésére.

Modern, versenyképes tudást biztosító iskolák nem létezhetnek megbecsült és jól megfizetett pedagógusok nélkül!