mszp.hu | Belföld | korszerűsítés MAB párbeszéd HÖOK
2014. március 10. 16:06

Párbeszéd a felsőoktatásért

Az ország fejlődésének egyik záloga a magas színvonalú, mind több fiatal számára elérhető felsőoktatás. A kormányváltásra készülő öt demokratikus párt ezért fontosnak tartja a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája által felvetett közös gondolkodást, illetve személyes egyeztetést, és a vitán szívesen részt vesz.

Az MSZP alapvetően fontosnak tekinti a tudáshoz, a felsőfokú ismeretekhez való hozzáférés lehetőségének bővítését, különösképpen azért, mert az elmúlt négy esztendőben Magyarországon ennek pont az ellenkezője történt. Míg az Európai Unióban és a világ egyéb gazdaságilag meghatározó területein szélesebbre tárták a kapukat, addig nálunk szűkítették, egyes esetekben pedig teljes egészében pénzfüggővé tették a felsőfokú tudás megszerzését.

Az MSZP hónapokkal ezelőtt bemutatott felsőoktatási programjának egyik legfontosabb célkitűzése az alapképzés tandíjmentessé tétele: hogy mindenki, aki a bekerüléshez szükséges minimum ponthatárt elérte, ingyenesen tanulhasson.

Készek vagyunk egyeztetni a felsőoktatás intézményrendszerének szakmailag átgondolt átalakításáról, amely a regionális érdekeket is szem előtt tartja.

Korrigálni kell azt a forráskivonást, amely az elmúlt négy évben hibás kormányzati intézkedések eredményeként az egyetemek és főiskolák tevékenységét majdnem megbénította. Ilyen körülmények között ugyanis nem hogy a minőség emelése, de még a megtartása sem lehetséges.

Szükségesnek tartjuk megújítani a magyar felsőoktatás intézményi és átfogó nemzetközi kapcsolatrendszerét, a határon túli magyar felsőoktatási intézményekkel pedig szorosabb szakmai kapcsolatot szeretnénk kialakítani. Az elmúlt időszakban a magyar felsőoktatás és különböző testületeinek nemzetközi megítélése súlyosan romlott. Szomorú példa erre, hogy a legjelentősebb európai minőségbiztosítási szervezet felfüggesztette a Magyar Akkreditációs Bizottság teljes jogú tagságát. Az ilyen káros folyamatokat meg kell állítani, a szakmailag független működést helyre kell állítani!

Fontos a kormányzati egyeztetés mechanizmusának újragondolása is. Hibás és rossz döntésnek tartjuk, hogy 2010-ben minden különösebb ok és magyarázat nélkül beszüntették a Felsőoktatási Kerekasztal működését. Ezt alig enyhíti, hogy az elmúlt másfél évben újrakezdték, hiszen a törés érezhető bizalomvesztést okozott. Abban vagyunk érdekeltek, hogy a felsőoktatásban érintett minden szereplővel, így kiemelten a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával is intézményesített folyamatos párbeszéd legyen, és ennek kereteit közösen alakítsuk ki, szükség esetén módosítsuk.

A HÖOK 12 pontját jó alapnak tekintjük, fontos tételeknek egy olyan nyilvános vitában, amelyről minden résztvevő – már ha rendelkezik kidolgozott programmal – kifejtheti véleményét. Mi ebben vagyunk érdekeltek, így a HÖOK által összehívott rendezvényen ott leszünk.

Hiller István,
országgyűlési képviselő