2012. szeptember 04. 10:57

Parlamenti kezdeményezés a szabad sajtóért

Kísérleti jelleggel európai sajtószabadság-figyelő központ létrehozását javasolja az Európai Parlament egyik szakbizottsága.

Az intézményhez a sajtószabadság megsértését tapasztaló szervezetek és magánszemélyek egyaránt fordulhatnának panasszal. Göncz Kinga szocialista EP-képviselő, a javaslat egyik előterjesztője szerint szükség van európai szintű fellépésre az alapjogok, köztük a véleménynyilvánítás és a tömegtájékoztatás szabadságának védelmében.

A Sajtó- és Médiaszabadság Európai Központjának felállítását szorgalmazza az a Göncz Kinga szocialista EP-képviselő által is előterjesztett indítvány, amelyet hétfő este hagyott jóvá az Európai Parlament állampolgári bizottsága. A tervek szerint a jövő évtől egyelőre kísérleti jelleggel létrehozandó intézményhez újságíró szervezetek és magánszemélyek egyaránt fordulhatnának panasszal, amennyiben a sajtószabadságnak és az újságírók jogainak a megsértését tapasztalják a környezetükben. Az intézmény, afféle vészjelzőként, arra szolgálna, hogy felhívja a figyelmet a független médiát veszélyeztető jelenségekre, és támogató akciókat szervezzen a rászoruló újságírók számára. A központ tevékenysége az Európai Unió tagállamaira, a nyugat-balkáni országokra, a keleti partnerség államaira, valamint Oroszországra terjedne ki.

"Ha a mai szavazást követően a parlament költségvetési bizottsága, majd a plenáris ülés is rábólintana ennek az intézménynek az egyelőre kísérleti jelleggel történő megalapítására, akkor egy lépéssel közelebb kerülnénk ahhoz, hogy létrehozzuk az Európai Unió állandó sajtószabadság-figyelő központját" - fejtette ki Göncz Kinga. "Ez azért fontos, hogy a szabad és független sajtó ellehetetlenítését szolgáló döntéseknek és intézkedéseknek, történjenek az Unió bármely országban, európai szinten is megpróbáljunk gátat vetni. Erre világos felhatalmazást ad az EU kötelező érvényű Alapjogi Chartája, amely előírja a véleménynyilvánítás és a tömegtájékoztatás szabadságának a tiszteletben tartását valamennyi tagállamban". A képviselő szerint a magyarországi jogállamiság és demokrácia helyzete is jól példázza, mekkora szükség van a közösségi szintű fellépésre az alapjogok védelmében.

Az EP állampolgári bizottsága az EU jövő évi költségvetéséből támogatná a Sajtó- és Médiaszabadság Európai Központjának a létrehozására szóló kísérleti projektet. A hétfői szavazást követően még a parlamentnek is jóvá kell hagynia a javaslatot, hogy abból 2013-ban valóság legyen.