Parlamenti vélemény a költségvetési vita tanulságairól

Az Európai Unió hétéves költségvetéséről folytatott intézményközi tárgyalások mérlegét kívánja megvonni az a parlamenti jelentés, amelyhez az állampolgári jogi bizottság Göncz Kinga szocialista EP-képviselő előterjesztésében fűzött véleményt. A szöveget hétfő este strasbourgi rendkívüli ülésén hagyta jóvá a szakbizottság.

A 2014-2020 közötti többéves pénzügyi perspektíva intézményközi tárgyalásainak tanulságait összegző parlamenti jelentéshez fűzött bizottsági vélemény megelégedéssel nyugtázza, hogy a parlamenti tárgyaló küldöttség erőfeszítéseinek hála, a tagállamok igazságszolgáltatási és belügyi együttműködésére szánt uniós támogatások felhasználásának szabályai a jövőben a mennyiség mellett a minőségre, a kitűzött célok megvalósítására, az eredményekre helyezik a hangsúlyt.

A szöveg ugyanakkor sajnálatát fejezi ki a miatt, hogy a biztonságra és az európai polgárság előmozdítására szánt összegek elmaradnak az eredeti európai bizottsági javaslattól. Nehezményezi azt is, hogy későn születtek meg a megállapodások a közösségi források fejezetekre bontott mértékéről, és ez hátráltatta a parlamenti jelentéstevők munkáját. Ezért az állampolgári jogi bizottság felszólítja a Bizottságot arra, hogy a jövőben a kormányközi Tanáccsal egyidőben az Európai Parlamentet is tájékoztassa a költségvetés számainak alakulásáról.

A Göncz Kinga által jegyzett szakbizottsági vélemény hangsúlyozza, hogy az Európai Parlament kísérje figyelemmel a támogatási alapok kezelését, és illetékes bizottságai még a költségvetés 2016-ban esedékes felülvizsgálata előtt tekintsék át a politikai prioritásokat, és ennek megfelelően adjanak politikai iránymutatást a Bizottság és a tagállamok számára.