2011. március 09. 15:44

Páva-csomagot kapnak a pécsiek

Páva Zsolt alig két hete vetette le napirendről az általa beterjesztett, Pécs MJV Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendeletét arra hivatkozva, hogy "Pécsnek új szemléletű, tisztességes és őszinte költségvetésre van szüksége", mert a tervezet nem volt őszinte és tisztességes.

Régi, berögződött, de hibás elképzelésre hivatkozik a polgármester, mert a hiányt megpróbálták kozmetikázni. "Úgy, hogy beírtak olyan tételeket, amelyek megvalósulási esélye igen csekély". De kik ezek az ismeretlenek, akik ezt tették a pécsi költségvetéssel 2009 nyarán, amikor Páva "pótköltségvetést" terjesztett be, 2010 februárjában, amikor elfogadtatta a 2010-es költségvetést, vagy most 2011. tavaszán, amikor az ismételten benyújtott tervezet ugyanolyan hazug és tisztességtelen, mint a korábbi? Az előterjesztéseken Páva Zsolt kézjegye található, így akármennyire is szabadulni kíván ettől a "nyűgtől" a felelősség az övé, nem tolhatja másra.

A 2011. március 10-én elfogadásra javasolt költségvetés 2,5 milliárd Ft. hiánnyal számol, a bevételi oldalon viszont ugyanúgy megtalálható a 3 milliárd Ft. mértékű hitelfelvétel és 3,5 milliárd Ft. értékű ingatlan eladásból származó bevételi forrás, mint korábban. Mitől lett akkor ez a friss tervezet feladathoz igazított, tisztességes és őszinte, ha ugyanúgy fiktív bevétellel számol, mint a korábbiak?

A rendelettervezethez csatolt határozati javaslat sok esetben nem bíbelődik túlságosan a részletekkel, hasonlóan az Orbán-csomaghoz, amely meghatározza a célokat, de konkrét intézkedés alig olvasható ki belőle.

Például:

 • felül kell bírálni az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok bérleti díjait.
   
 • javaslatot kell kidolgozni olyan bevételnövelő fejlesztések megvalósítására és támogatására, amelyek rövid távon is segítséget nyújtanak a foglalkoztatás és az önkormányzati bevételek növeléséhez.
   
 • meg kell fogalmazni az új adórendszer kialakítását
   
 • az önkormányzati bizottságok dolgozzák ki az intézmény-átalakításokat
   
 • át kell dolgozni a közoktatási intézmények pedagógiai programját
   

Azt senkinek sem árulják el, ezek az intézkedések konkrétan mit jelentenek! Ne legyünk igazságtalanok, íme néhány konkrét intézkedés, amely szöges ellentétben áll a Fidesz korábbi politikájával, választási ígéreteivel:
 

 • az oktatási ágazatban csökkenteni kell a csoportszámokat és a csoportoknál a törvény által engedélyezett maximum létszámokat kell alkalmazni.
   
 • valamennyi önkormányzati szolgáltatás esetében a térítési díjakat a jogszabályi előírások figyelembevételével a valós költségszintre kell emelni.
   
 • a művészeti intézmények önkormányzati támogatását csökkenteni kell.
   
 • a szociális ágazatban végre kell hajtani az operácionális auditálásban meghatározott létszámleépítéseket.


Azt senkinek sem árulják el, ezek az intézkedések konkrétan mit jelentenek! Hol vannak a Polgármester választási ígéretei? Például:
 

 • 100 milliós keret a pécsi vállalkozásoknak,
   
 • Foglalkoztatást Támogató Alap (5000 új munkahely),
   
 • Panelprogram folytatása,
   
 • Akadálymentesítési program,
   
 • Aszfaltozási program,
   
 • Pécs a Te Városod ösztöndíj program a pécsi fiatalok számára,
   
 • Nyolc posztos rendőri körzet kialakítása,
   
 • Kihelyezett ügyfélszolgálati irodák a város több pontján.
   

A fentiekből az olvasható ki, hogy a Fidesz semmit sem tart be választási ígéreteiből. Fűnyíróelv alapján tömeges elbocsátásokat hajt végre városunkban, iskolákat zár be, a pedagógia programok módosításával rontja az oktatás minőségét, árat emel, új adórendszer keretében adót növel. Páva Zsolt a korábban ígért "Siker Programja" helyett a Páva Csomagot erőlteti rá a lakosságra. egyszerűen megszorításokat léptet életbe. Nem fogadta meg Páva Zsolt Schmuck Roland képviselőtársunk javaslatát sem, nem a feladatokat tekinti át elsőként, nem alakít ki rangsort a feladatok között, nem vonja be az érintetteket az előkészítésbe, nem valósítja meg a programfinanszírozás rendszerét.

Az MSZP frakció ebben nem lesz partner.