2012. március 10. 10:42

Pest megyei tisztújítás

Az MSZP Pest megyei Területi Szövetsége ez év március 9-én megtartotta tisztújító küldöttgyűlését.

Az MSZP Pest megyei elnökének Tóbiás Józsefet választották, elnökhelyettese Laczik Zoltán.

Alelnökei tisztséget Krállné Malecz Julianna, László Ferenc, valamint Oldal István szerzett.