Polgárjogok a kétharmad oltárán

Bár az új Ptk. elfogadásához nem volt szükség a kétharmadra, a kétharmad megtartásához a Fidesznek sajnos szüksége volt az új Ptk. KDNP oltárán történő feláldozására.

Az Országgyűlés fideszes többsége a KDNP ókonzervatív álláspontját elfogadva tegnap este megszavazta Magyarország új, mégis régi korokat idéző Polgári törvénykönyvét. Az MSZP képviselői nemet mondtak a kereszténydemokraták által tollba mondott javaslatra.

Az MSZP mindvégig a Vékás Lajos professzor úr által vezetett, szakemberekből álló kodifikációs főbizottság eredeti javaslatát támogatta, és sokáig úgy tűnt, a Fidesz képviselői is készek egy modern, XXI. századi életviszonyokat tükröző polgárjogi kódex elfogadására. Ezzel komolyan fennállt annak lehetősége, hogy Magyarországnak a rendszerváltás után huszonhárom évvel végre olyan Ptk.-ja legyen, amelyet a teljes demokratikus közösség magáénak vallhat.

A konszenzus azonban végül megtört a kisebbik kormánypárt életidegen családfelfogásán, amely szemben áll a polgári demokráciák családfelfogásával, az elmúlt évtizedek alkotmánybírósági joggyakorlatával, az AB legutóbbi, családdal kapcsolatos döntésével, de még a tudomány mai állásával is.

A KDNP szerint az élettársi közösségben élők nem tekinthetők családnak, az ő kapcsolatukra a kötelmi jog az irányadó. A KDNP szerint az élettársi kapcsolatban élőkre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint egy ingatlan adás-vételére. Szemléletük maradiságát jellemzi, hogy az azonos nemű párok kapcsolatát még a Ptk-ba sem engedték be, sőt az sem tántorította el őket, hogy az AB megsemmisítette az általuk benyújtott családvédelmi törvény családfogalmát jelentősen szűkítő passzusait.

A szocialista párt nem kívánja lefokozni, a családok sorából kiiktatni az élettársi közösségben élő többszázezer embert. Nem akarja az emberek helyett eldönteni, milyen családformában akarnak együtt élni. Az MSZP-frakció a KDNP ókonzervatív és életidegen szellemiségével szemben az új Ptk. vitájában végig az életszerűség, a családok valóságos sokszínűsége és az élet oldalán állt, de sajnos hiába.

Ugyanis a Fidesz – habár nyilvánvalóan a Vékás-féle eredeti tervezettel értett egyet – végül engedett a mérhetetlenül maradi kereszténydemokraták zsarolásának, a KDNP nélkül ugyanis oda a kétharmad, vele pedig oda a Nemzeti Együttműködés Rendszerének gránitszilárdságú Alaptörvénye is.

Ugyanakkor, mint minden jogszabályról, a tegnap elfogadott új Ptk.-ról is az élet ítélkezik majd. A szocialista frakció tegnap nemet mondott a tervezetre, egyúttal ígéretet tett arra, hogy amennyiben a választóktól arra felhatalmazást kap, továbbra is kész visszatérni a szakma által beterjesztett korszerű, a mindennapok állampolgári jogbiztonságát garantálni képes polgárjogi kódexhez.

Lendvai Ildikó,
országgyűlési képviselő

Steiner Pál,
országgyűlési képviselő