Észak Online
2012. július 17. 14:25

Politikai leszámolás a kövesdi iskolában

A mezőkövesdi MSZP-s tanárt az utolsó pillanatban még kirúgták, pedig az intézményátadáskor az egyház őt is átvette volna.

Annak ellenére bocsátottak el júliusban két pedagógust (egyet pedig nyugdíjaztak) a mezőkövesdi Széchenyi István Szakképző Iskolából, hogy az augusztus 31-i hatállyal egyházi fenntartásba adott, ugyanezen dátummal pedig jogutód nélkül megszűnő önkormányzati intézmény összes dolgozójának átvételére (a megbízási szerződésesek kivételével) garanciát vállalt az új fenntartó, a Magyar Katolikus Egyház Egri Főegyházmegyéje. Az nyilván a körülmények szerencsétlen összjátéka, hogy a két kirúgott pedagógus közül az egyik az iskolaátadást az önkormányzatban élesen bíráló, korábban az igazgatói posztra is pályázó szocialista képviselő, a másik pedig egy olyan, 17 éve az iskolában tanító angoltanár, akinek az édesapjáról köztudomású, hogy az MSZP tagja. Csupán ők ketten (plusz a nyugdíjba küldött tanár) repültek a 69 tagú pedagógusi karból, noha szakmai alapon sohasem volt velük semmi baj.

„Boldog születésnapot Laci! Boldog születésnapot Tanár Úr! Boldog születésnapot!" Július 8-án Nyeste László mezőkövesdi középiskolai tanár Facebook-oldalára percenként érkeztek a köszöntők barátoktól, tanítványoktól, ismerősöktől. Nem túlzás, szinte megszámlálhatatlan mennyiségben. Pedig valószínűleg nem ez volt a 42 éves pedagógus legboldogabb születésnapja: néhány nappal korábban ugyanis már tudta, hogy munkahelyén, a Széchenyi István Szakképző Iskolában nem tartanak igényt a munkájára. Ez július 10-én bizonyossá vált, ekkor vette át a felmentését. Minden jel szerint azért, mert szocialista, és mert a hosszú évek óta a Fidesz borsodi bázisának számító városban e hendikep ellenére sem volt hajlandó befogni a száját.

Nyeste László középiskolai tanár 1984-ben kezdett az intézményben, géplakatos tanulóként. Akkor az iskolát még 120. Számú Ipari Szakmunkásképző Iskolának hívták. Később levelező tagozaton ugyanitt leérettségizett, majd a '90-es évek elején-közepén történelem-művelődésszervező, kulturális menedzser diplomát szerzett a szombathelyi főiskolán. '96-ban, már mint tanár tért vissza az iskola falai közé. A tanulást nem hagyta abba, az évek során egyetemi szintű történelem diplomát, oktatási informatikusi, humánerőforrás-menedzser oklevelet is szerzett, sőt, közoktatási vezető pedagógus szakvizsgát is tett.

Az iskolában 2001 és 2006 között igazgatóhelyettesként dolgozott, 2006-tól érettségi vizsgaelnöki és történelem emelt szintű vizsgáztató tanári feladatokat is ellátott. Korábban ő koordinálta az iskolában a Szakiskolai Fejlesztési Programot is, melynek részeként közel 100 milliós szakképzési fejlesztési forráshoz jutott az intézmény. Közben diáklapot szerkesztett, iskolai sportrendezvényeket, vetélkedőket szervezett, felkészítette és vitte a diákokat szakmai tanulmányi versenyekre.

2006-ban pályázott is az iskolaigazgatói tisztségre, ám annak ellenére, hogy az alkalmazotti közösség háromnegyede, a pedagógusoknak pedig több mint a négyötöde támogatta, nem őt bízta meg a feladattal a fideszes többségű önkormányzat képviselőtestülete. Hanem a másik pályázót, Csirmaz Istvánt, aki 1998 és 2002 között fideszes képviselőként is dolgozott az önkormányzat képviselő-testületében.

Önkormányzati gondolat az egyház érdekében

Nyeste László kirúgásához a fentieknek nyilván semmi köze, még akkor sem, ha történetesen ő jelenleg is önkormányzati képviselő, csakhogy az MSZP színeiben. Az is a körülmények szerencsétlen összjátéka lehet, hogy elbocsátása előtt éppen ő volt az, aki az önkormányzatban a legjobban ellenezte, hogy az intézményt átadják az Egri Főegyházmegyének. Rámutatott például arra, hogy költségoldalról abszolút irracionális az átadás erőltetése (a szakképző iskola hasznot termel, tavaly például 10 millió forintos plusszal zárta az évet), a döntés előkészítetlen, az előterjesztés indoklása pedig egyenesen nonszensz. Azok ugyanis, akiknek elviekben a közvagyon megóvásáért és fejlesztéséért kellene dolgozniuk, az előterjesztésben például le bírták írni, hogy „az oktatás magas színvonala, illetve az a lelki-erkölcsi plusz, amihez a tanulók az egyházi iskolákban hozzájuthatnak, felvetették azt a gondolatot, hogy Mezőkövesden is bővíteni kellene az egyházi fenntartású oktatási intézmények számát". Arról, hogy miért fontos egy önkormányzatnak az egyházi intézmények számának növelése a saját intézményük fejlesztése helyett, vagy, hogy miért szolgálja a köz javát, ha a köz tulajdonában lévő szellemi vagyont ingyen és bérmentve átadják egy nem önkormányzati közösségnek, nem derül ki a dokumentumból.

A fideszes többségű önkormányzat persze az átadás mellett döntött, a megállapodás már meg is köttetett. Ennek 11. pontja rögzíti: „Az Intézményben tanító pedagógusok száma 69 fő (a TGYS-en, GYED-en, Gyes-en lévő közalkalmazottakkal együtt), a nem pedagógus munkakörben dolgozók száma az átadás időpontjában 10 fő, 2012. július 01-től 19 fő, tekintettel az intézmény ellátásáért felelős gazdasági, takarítói, illetve karbantartói személyzetre. Átvevő vállalja, hogy az intézményben 2012. augusztus 30-án alkalmazásban álló dolgozókat a munkaszerződés ajánlatának elfogadása esetén 2012. szeptember 1-től továbbfoglalkoztatja a Kjt. 25/A. §-a alapján, mely létszám nem lehet több a május 30-ai létszámnál".

Ebből a szempontból tehát minden a legnagyobb rendben volt, a fenntartóváltás elviekben nem párosult volna létszámleépítéssel. Csakhogy az önkormányzat június 27-i képviselő-testületi ülésére Csirmaz István igazgató aláírásával bekerült egy előterjesztés, amely indítványozta, hogy az önkormányzat „a csökkenő csoport- és osztálylétszám, illetve az ebből adódó óraszámok kiesése miatt – a pedagógusok kötelező óraszámának teljesíthetősége érdekében – az iskola engedélyezett pedagógus létszámkeretét három fővel csökkentse".

„Az egyház sem hülye"

Adódnak a kérdések: miért kell egy olyan intézmény létszámkeretét júliusban, a nyári szünet kellős közepén óraszámváltozásokra hivatkozva csökkenteni, amely augusztus 31-én jogutód nélkül úgyis megszűnik? Miért kell embereket kirúgni annak ellenére, hogy további foglalkoztatásukra garanciát vállalt az új fenntartó? Ezeket kérdeztük dr. Hajdu András mezőkövesdi alpolgármestertől (azért nem a polgármestertől, mert dr. Fekete Zoltán szabadságon van), de ő azt mondta, nem nyilatkozik, egyébként is, „a testületi anyagban minden benne van". Megnéztük, nem volt benne.

Csirmaz Istvánt is megkerestük az ügyben. Az igazgató nem értette, pontosan mi is a problémánk, hiszen a fenntartónak jogában áll a létszámot csökkenteni, ha nincs elég munka a dolgozók számára. Szerinte az önkormányzatnak azért kellett most döntenie, mert a jó gazda gondosságával előre kell terveznie, „nem pedig már a tüzet oltania". Rámutattunk, hogy mindez szeptember 1-jétől nem feladata az önkormányzatnak, az új fenntartó majd dönt, hogyan és milyen létszámmal működteti az új intézményt. Erre Csirmaz István azt mondta, hogy az önkormányzat „nem szart akar átadni", és „az egyház sem hülye", hogy munka nélkül tartson el dolgozókat. Felvetettük, hogy akár munkával, akár anélkül, de az átadás-átvételi szerződésben az egyház vállalta, hogy 88 dolgozót tovább foglalkoztat. Erre az volt a válasz, hogy a számok a májusi állapotokat tükrözik, azóta sok minden változott, és még változhat is. Arra többszöri kérdésünk ellenére sem kaptunk egyértelmű választ, hogy miként lehetne figyelmen kívül hagyni egy már aláírt szerződést. Egyébként a beszélgetés egyik kardinális kérdése az volt, hogy az átadás-átvételi szerződés tartalmáról miként értesült az ÉszakOnline.
Lehetett volna takarítónő

„Július 2-án egy hosszú megbeszélés után közölte velünk először az igazgató, hogy nem tudják kiadni az órákat. Mindezt úgy adta elő, hogy nem volt képes leplezni az elégedettségét. Megkérdeztem, hogy jövőre lesz-e órám? A válasz az volt, hogy nem tudja, még nincs kész az órafelosztás. De akkor mi alapján akart nekem állást keresni? Mert a megbeszélés végén át akart adni egy papírt, amelyben felajánlja a segítségét az álláskeresésemhez. Mindezt azt követően, hogy azt mondta, még nem tudja, lesz-e órám. A papírt persze nem vettem át. Ugyanazon a héten, csütörtökön este, hét óra tájban Csirmaz István egy újabb levéllel már a lakásunkon jelent meg, tanúkkal fölszerelkezve. Ezt szintén nem vettem át, de az irományt bedobta a postaládámba. Mint utóbb kiderült, első helyen egy takarítónői állást ajánlott, melynek feltétele a 8 általános, a további állások pedig gondozónői és óvodapedagógusi állások voltak, tehát a végzettségemnek egyik sem felelt meg" – emlékezett vissza a történtekre Nyeste László.

Végül július 10-én vette át a felmentést. Az indok az volt, hogy az önkormányzat elrendelte a leépítést. „Érdekes, hogy aktív állományban lévő tanárokat eddig nem küldtek el a városban, igyekeztek prémiumévekkel vagy nyugdíjazással megoldani a helyzetet. Most nem így történt. Ráadásul az önkormányzat Csirmaz István előterjesztésére döntött a leépítésről. Mégiscsak érdekes dolog egy olyan határozat mögé bújni, amely talán létre sem jött volna, ha azt az igazgató nem indítványozza, az önkormányzat fideszes többsége pedig nem működik közre cinkosként" – mondta az elbocsátott pedagógus.

Nyeste László szerint a 2006-os igazgatóválasztás óta jár rá a rúd. Akkor, még mint igazgatóhelyettes, a „jóindulatú" sugalmazások ellenére is pályázott az igazgatói posztra. Nem nyerte el, az új igazgató, Csirmaz István le is váltotta igazgatóhelyettesi posztjáról. „Hallomásból tudom, hogy magsabb szintről irányították a dolgokat. Felhívták az igazgató figyelmét, hogy semmilyen vezetői posztot nem tölthetek be az iskolában, ha meg ugrálok, ki kell rúgni. Ezt a tervet sikerült éveken keresztül meggátolni, hiszen a szaktanárok minden évben megválasztottak a munkaközösség vezetésére. Sőt, a nevelőtestület 2008-ban megválasztott a közalkalmazotti tanács tagjává is, amelynek 3 évig az elnöke voltam. A vezetést azonban szemmel láthatóan nagyon zavarta politikai szerepvállalásom" – mondta.

Nyeste László 42 éves, nős. Anna lánya 8, Dóra 5 éves. Most már csak egy kereső maradt a családban. „Mocskos, aljas, körmönfont politikai bosszú ez. A gond az, hogy ha sokat ugrálunk, számíthatunk egy másik felmentésre is, hiszen a feleségem is az iskolában dolgozik. Ezektől az emberektől sok minden kitelik. De mi nem félünk. Küzdünk" – jegyezte meg az elbocsátott tanár.

http://eszon.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=8164:politikai-leszamolas-a-koevesdi-iskolaban&catid=81:ez-toertent&Itemid=70