2011. december 01. 16:21

„Politikai nevelés” Mosonmagyaróváron a Városi Kollégiumban?

A Kisalföld napilap 2011.11.29.-i keddi száma cikket közöl Simon Zsuzsanna a mosonmagyaróvári Városi Kollégium igazgatónőjével „A kollégium a magyarságtudat szellemében is nevel” címmel”. Az igazgató asszony többek között fontos feladatnak tartja a”magyarságra nevelés, ezen belül kiemelten a Trianon témakör és az 1956-os mosonmagyaróvári sortűz” témaköröket.

A jelenleg – még - hatályos 1993.évi LXXIX törvény a közoktatásról kimondja többek között, hogy az állam és a helyi önkormányzat a nevelés és az oktatás terén vállalt feladatainak gyakorlása során köteles tiszteletben tartani a szülőknek azt a jogát, hogy vallási és világnézeti meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és nevelésben részesülhessenek gyermekeik. Az intézmény nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, vagy világnézet mellett sem, továbbá az iskola pedagógiai programjában biztosítani kell az ismeretek, a vallási, illetve világnézeti információk tárgyilagos és többoldalú közvetítését. Az állami és a helyi önkormányzati nevelési-oktatási intézmény nevelési-, illetve pedagógiai programja, működése, tevékenysége és irányítása vallási és világnézeti tanítások igazságáról nem foglalhat állást, vallási és világnézeti kérdésekben semlegesnek kell maradnia.

Véleményem szerint, a városi kollégium által végzett „politikai szocializáció” a kollégiumi diákok közösségi, társadalmi beilleszkedésének, szociális tanulásának részeként értelmezhető, ami jelen esetben nem más, mint egy adott jobboldali közeg, közösség politikai kultúrájának átadása és átvétele egy önkormányzati intézményben. Az identitás átörökítése, az egyoldalú politikai nevelés, tájékoztatás révén a diákok csak a jobboldali társadalmi, politikai rendszer alapértékeit ismerik meg, ami rendkívül helytelen, mivel az egyoldalúan befolyásolja a diákok történelmi, politikai szemléletét, és ami a közoktatási törvényt alapjaiban sérti.


Dr. Kovács Tamás MSZP GYőr-Moson-Sopron megyei elnöke